Sự kiện

Tạo sự kiện trên Workplace là cách dễ dàng để thông báo cho đồng nghiệp. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập sự kiện, gửi lời mờitùy chỉnh trang sự kiện của bạn.

Tạo sự kiện
Cách tạo sự kiện:
 1. Trên Trang chủ, nhấp vào Xem thêm trong phần Khám phá.
 2. Nhấp vào Sự kiện.
 3. Nhấp vào Tạo sự kiện ở bên phải.
 4. Chọn phần cài đặt quyền riêng tư rồi điền tên, chi tiết, vị trí và thời gian cho sự kiện. Lưu ý rằng bạn cần phải điền tên sự kiện.
 5. Nhấp vào Tạo.
  • Đối với sự kiện riêng tư, nhấp vào Mời để thêm mọi người vào danh sách khách mời.
  • Đối với sự kiện cộng đồng, nhấp vào Chia sẻ > Mời đồng nghiệp. Chọn hoặc tìm kiếm tên của người mà bạn muốn mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách tạo sự kiện cho nhóm:
 1. Trong nhóm, nhấp vào Khác > Sự kiện rồi nhấp vào Tạo sự kiện.
 2. Điền tên, vị trí, phần mô tả và thời gian của sự kiện, rồi chọn cài đặt quyền riêng tư. Lưu ý rằng bạn cần phải điền tên sự kiện.
 3. Chọn nếu bạn muốn mời tất cả thành viên của nhóm.
 4. Nhấp vào Tạo.
Bạn sẽ được chuyển tới sự kiện. Tại đó, bạn có thể chia sẻ bài viết, tải ảnh lên, mời thêm khách và chỉnh sửa các chi tiết về sự kiện này.
Thông tin này có hữu ích không?
Đối với sự kiện cộng đồng:
 • Đi đến sự kiện và nhấp vào Sẽ tham gia, Quan tâm hoặc Đã mời để xem ai đã phản hồi.
Đối với sự kiện riêng tư:
 • Đi đến sự kiện và nhấp vào Sẽ tham gia, Có thể hoặc Đã mời để xem ai đã phản hồi.
Thông tin này có hữu ích không?
Cài đặt quyền riêng tư của sự kiện phụ thuộc vào loại sự kiện và cách tạo sự kiện. Lưu ý rằng bạn không thể sửa đổi cài đặt quyền riêng tư của sự kiện sau khi tạo sự kiện.
Sự kiện riêng tư
 • Chỉ khách mời mới có thể xem chi tiết của sự kiện riêng tư.
 • Bạn có thể chọn để khách mời được mời đồng nghiệp khác tham gia sự kiện riêng tư.
 • Sự kiện riêng tư được tạo bên ngoài nhóm.
 • Nếu chia sẻ url sự kiện riêng tư với người dùng chưa được mời tham gia sự kiện, liên kết này sẽ xuất hiện dưới dạng liên kết hỏng hoặc file đính kèm không dùng được.
Sự kiện mở
 • Tất cả người dùng trong cộng đồng công ty đều có thể tham gia sự kiện mở.
 • Bạn có thể chia sẻ sự kiện mở với người khác trong cộng đồng.
Sự kiện được tạo trong nhóm
 • Sự kiện tạo trong nhóm áp dụng cài đặt quyền riêng tư của nhóm. Ví dụ: sự kiện tạo trong nhóm mở sẽ là sự kiện mở.
 • Chỉ sự kiện trong nhóm mở mới có tính năng chia sẻ.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách thêm video hoặc ảnh bìa vào sự kiện khi bạn là người tổ chức:
 1. Đối với sự kiện Riêng tư, nhấp vào Thêm ảnh bìa trong sự kiện. Đối với sự kiện Cộng đồng, nhấp vào Tải ảnh hoặc video lên.
 2. Nhấp vào Tải ảnh hoặc video lên. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn ảnh hoặc video có kích thước 1200x628 pixel (tương đương với tỷ lệ 2:1). Video nên có thời lượng từ 30 giây đến tối đa 5 phút.
 3. Chọn ảnh hoặc video và đặt lại vị trí nếu muốn, rồi nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa kích thước ảnh hoặc video chính sau khi đã thêm vào sự kiện. Nếu đây là sự kiện công khai, ai xem sự kiện cũng đều xem được ảnh và video của sự kiện đó. Ảnh và video đăng trên sự kiện riêng tư chỉ hiển thị với những người được mời.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách tạo sự kiện lặp lại:
 1. Nhấp vào trong sự kiện mà bạn đã tổ chức, rồi chọn Sao chép sự kiện.
 2. Bạn có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa tên, chi tiết, vị trí, quyền riêng tư và thời gian của sự kiện.
 3. Nhấp vào Tạo.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu sự kiện có nhiều ngày, bạn có thể tạo sự kiện lặp lại cho nhóm của mình.
Cách tạo sự kiện lặp lại cho nhóm khi bạn đăng nhập Workplace trên máy tính:
 1. Nhấp vào Khác > Sự kiện > Tạo sự kiện ở đầu dòng thời gian của nhóm.
 2. Thêm ảnh sự kiện, sau đó nhập tên và vị trí của sự kiện.
 3. Bên cạnh Tần suất, nhấp vào menu thả xuống để chọn sự kiện sẽ diễn ra một lần, hàng ngày hay hàng tuần. Cách tạo tần suất sự kiện tùy chỉnh:
  • Nhấp vào Tùy chỉnh và chọn những ngày trên lịch mà sự kiện của bạn diễn ra.
  • Sau khi chọn ngày trên lịch, nhấp vào + Thêm thời gian để thêm thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi ngày. Bạn cũng có thể nhấp để chọn ô bên cạnh Thêm thời gian này vào tất cả các ngày diễn ra sự kiện nếu thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đều giống nhau. Khi đã thêm thời gian, nhấp vào Thêm.
  • Sau khi thêm thời gian, bạn có thể nhấp vào để sao chép thời gian cho một số ngày nhất định.
  • Nhấp vào Xong khi hoàn tất.
 4. Thêm các chi tiết khác về sự kiện.
 5. Nhấp vào Tạo.
Lưu ý rằng sự kiện chỉ được lặp lại tối đa 52 lần. Ngoài ra, bạn không thể chỉnh sửa vị trí và múi giờ khi sự kiện đã bắt đầu.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ người tổ chức mới có thể thêm người tổ chức khác vào sự kiện.
Cách thêm người đồng tổ chức:
 1. Nhấp vào Chỉnh sửa ở trên cùng bên phải sự kiện.
 2. Bên cạnh Người đồng tổ chức, nhấp vào Thêm đồng nghiệp rồi nhập tên của họ.
 3. Nhấp vào Lưu.
Người tổ chức và người đồng tổ chức có thể mời thêm người tham gia sự kiện, cũng như chỉnh sửa chi tiết sự kiện. Khi tạo sự kiện, bạn sẽ tự động có trong danh sách người tổ chức.
Đồng nghiệp sẽ không nhận được yêu cầu khi bạn mời họ cùng tổ chức sự kiện, mà sẽ tự động trở thành quản trị viên của sự kiện nếu họ trả lời là Quan tâm hoặc Sẽ tham gia.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Quảng cáo sự kiện
Nếu là người tổ chức sự kiện, bạn có thể mời đồng nghiệp tham gia. Khi tạo sự kiện, bạn sẽ tự động được ghi nhận là người tổ chức.
Cách mời mọi người tham gia sự kiện riêng tư:
 1. Trong sự kiện, nhấp vào Mời ở phía trên cùng bên phải.
 2. Tìm kiếm và chọn đồng nghiệp để mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Cách mời mọi người tham gia sự kiện cộng đồng:
 1. Trong sự kiện, nhấp vào Chia sẻ > Mời đồng nghiệp.
 2. Tìm kiếm và chọn đồng nghiệp để mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Bạn có thể mời lên đến 250 đồng nghiệp tham gia sự kiện. Nếu là quản trị viên nhóm, bạn có thể mời lên đến 5.000 đồng nghiệp tham gia sự kiện.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể chia sẻ một sự kiện trong nhóm hoặc tin nhắn để nhiều người khác có thể xem. Bạn cũng có thể mời đồng nghiệp của mình tham gia sự kiện.
 1. Từ trang chủ của bạn, nhấp vào Sự kiện trong cột bên trái
 2. Nhấp vào sự kiện mà bạn muốn chia sẻ
 3. Sao chép URL của Sự kiện và dán URL đó vào bài viết hoặc tin nhắn
Lưu ý: Nếu bạn đang chia sẻ một sự kiện riêng tư, chỉ đồng nghiệp đã được mời mới có thể xem hoặc tham gia sự kiện đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể xuất sự kiện trên Workplace sang chương trình lịch như Lịch của Apple, Microsoft Outlook và Lịch Google.
Cách xuất tất cả sự kiện sắp tới của bạn:
 1. Nhấp vào Xem thêm trên bảng điều khiển Trang chủ ở bên trái.
 2. Nhấp vào Sự kiện.
 3. Nhấp vào Sự kiện sắp tới ở trên cùng bên phải để xuất tất cả sự kiện sắp tới.
Để tích hợp sự kiện của bạn vào lịch khác bằng URL webcal, hãy nhấp chuột phải vào Sự kiện sắp tới ở trên cùng bên phải và nhấp vào Sao chép địa chỉ liên kết.
Bạn cũng có thể xuất từng sự kiện sang chương trình lịch khác:
 1. Đi đến sự kiện bạn muốn xuất và nhấp vào , rồi nhấp vào Xuất sự kiện.
 2. Chọn lưu sự kiện vào máy tính hoặc gửi sự kiện qua email.
 3. Nhấp vào Xuất.
Thông tin này có hữu ích không?