Sự kiện

Tạo sự kiện trên Workplace là cách dễ dàng để thông báo cho đồng nghiệp. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập sự kiện, gửi lời mờitùy chỉnh trang sự kiện của bạn.

Tạo sự kiện
Cách tạo sự kiện:
 1. Từ Trang chủ, nhấp vào Xem thêm ở bên trái.
 2. Nhấp vào Sự kiện.
 3. Nhấp vào Tạo sự kiện ở bên phải.
 4. Chọn phần cài đặt quyền riêng tư rồi điền tên, chi tiết, vị trí và thời gian cho sự kiện. Lưu ý rằng bạn phải điền tên sự kiện.
 5. Nhấp vào Tạo.
 6. Để thêm mọi người vào danh sách khách mời, hãy nhấp vào Mời. Chọn hoặc tìm kiếm tên của những người mà bạn muốn mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách tạo sự kiện cho nhóm:
 1. Trong nhóm, nhấp vào Khác.
 2. Nhấp vào Sự kiện, rồi nhấp vào Tạo sự kiện.
 3. Điền tên, vị trí, phần mô tả và thời gian của sự kiện, rồi chọn cài đặt quyền riêng tư. Lưu ý rằng bạn cần phải điền tên sự kiện.
 4. Chọn nếu bạn muốn mời tất cả thành viên của nhóm.
 5. Nhấp vào Tạo.
Bạn sẽ được chuyển tới sự kiện. Tại đó, bạn có thể chia sẻ bài viết, tải ảnh lên, mời thêm khách và chỉnh sửa các chi tiết về sự kiện này.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Đối với sự kiện cộng đồng:
 1. Đi đến sự kiện và nhấp vào Xem tất cả bên cạnh Ai sẽ tham gia?.
 2. Nhấp vào Sẽ tham gia hoặc Quan tâm để xem ai đã phản hồi hoặc nhấp vào Đã mời để xem danh sách khách mời.
Đối với sự kiện riêng tư:
 1. Đi đến sự kiện và nhấp vào Xem tất cả bên cạnh Khách mời.
 2. Nhấp vào Sẽ tham gia, Có thể tham gia hoặc Không tham gia để xem ai đã phản hồi hoặc nhấp vào Đã mời để xem ai chưa phản hồi.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cài đặt quyền riêng tư của sự kiện phụ thuộc vào loại sự kiện và cách tạo sự kiện. Lưu ý rằng bạn không thể sửa đổi cài đặt quyền riêng tư của sự kiện sau khi tạo sự kiện.
Sự kiện riêng tư
 • Chỉ khách mời mới có thể xem chi tiết của sự kiện riêng tư.
 • Bạn có thể chọn để khách mời được mời đồng nghiệp khác tham gia sự kiện riêng tư.
 • Sự kiện riêng tư được tạo bên ngoài nhóm.
 • Nếu chia sẻ url sự kiện riêng tư với người dùng chưa được mời tham gia sự kiện, liên kết này sẽ xuất hiện dưới dạng liên kết hỏng hoặc file đính kèm không dùng được.
Sự kiện mở
 • Tất cả người dùng trong cộng đồng công ty đều có thể tham gia sự kiện mở.
 • Bạn có thể chia sẻ sự kiện mở với người khác trong cộng đồng.
Sự kiện tạo trong nhóm
 • Sự kiện tạo trong nhóm áp dụng cài đặt quyền riêng tư của nhóm. Ví dụ: sự kiện tạo trong nhóm mở sẽ là sự kiện mở.
 • Chỉ sự kiện trong nhóm mở mới có tính năng chia sẻ.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách thêm ảnh bìa vào sự kiện khi bạn là người tổ chức:
 1. Nhấp vào Tải lên ảnh bìa từ sự kiện. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn ảnh có kích thước 1200x628 pixel (tương đương tỷ lệ 2:1).
 2. Chọn ảnh và đặt lại vị trí nếu muốn, rồi nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Hãy nhớ rằng bạn không thể chỉnh sửa kích thước ảnh chính sau khi thêm vào sự kiện. Nếu sự kiện là công khai, bất kỳ ai xem sự kiện cũng có thể thấy ảnh và video của sự kiện đó. Ảnh và video đăng trên sự kiện riêng tư chỉ hiển thị với những người được mời.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách tạo sự kiện lặp lại:
 1. Nhấp vào trong sự kiện mà bạn đã tổ chức, rồi chọn Sao chép sự kiện.
 2. Bạn có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa tên, chi tiết, vị trí, quyền riêng tư và thời gian của sự kiện.
 3. Nhấp vào Tạo.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu sự kiện có nhiều ngày, bạn có thể tạo sự kiện lặp lại cho nhóm của mình.
Cách tạo sự kiện lặp lại cho nhóm khi bạn đăng nhập Workplace trên máy tính:
 1. Đi đến nhóm của bạn và nhấp vào Khác, rồi nhấp vào Sự kiện.
 2. Nhấp vào Tạo sự kiện ở đầu dòng thời gian của nhóm.
 3. Thêm ảnh bìa sự kiện, rồi nhập tên và vị trí của sự kiện.
 4. Nhấp vào Lên lịch nhiều sự kiện.
 5. Nhấp vào Tần suất và chọn xem bạn muốn sự kiện của mình diễn ra hàng ngày hay hàng tuần. Bạn cũng có thể tạo tần suất cho sự kiện tùy chỉnh:
  1. Nhấp vào Tùy chỉnh và chọn những ngày trên lịch mà sự kiện của bạn diễn ra.
  2. Sau khi chọn ngày trên lịch, nhấp vào +Thêm thời gian để thêm thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi ngày đó. Bạn cũng có thể nhấp để chọn Thêm giờ này vào tất cả các ngày nếu thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đều giống nhau. Nhấp vào Thêm.
  3. Khi đã hoàn tất việc thêm thời gian bắt đầu và kết thúc, hãy nhấp vào Xong.
 6. Thêm các chi tiết khác về sự kiện.
 7. Nhấp vào Tạo.
Lưu ý rằng sự kiện chỉ được lặp lại tối đa 52 lần. Ngoài ra, bạn không thể chỉnh sửa vị trí và múi giờ khi sự kiện đã bắt đầu.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ người tổ chức sự kiện mới có thể thêm những người tổ chức khác vào sự kiện của họ.
Thêm người đồng tổ chức:
 1. Nhấp vào Chỉnh sửa sự kiện ở trên cùng bên phải sự kiện.
 2. Nhấp vào Thêm người đồng tổ chức, rồi nhấp vào vị trí Người đồng tổ chức và nhập tên của họ.
 3. Nhấp vào Xác nhận.
Người tổ chức và người đồng tổ chức có thể mời thêm người tham gia sự kiện và chỉnh sửa chi tiết sự kiện. Khi tạo sự kiện, bạn tự động được ghi là người tổ chức.
Đồng nghiệp sẽ không nhận được yêu cầu khi bạn mời họ cùng tổ chức sự kiện, mà sẽ tự động trở thành quản trị viên của sự kiện nếu họ trả lời là Quan tâm hoặc Sẽ tham gia.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Quảng cáo sự kiện
Nếu là người tổ chức sự kiện, bạn có thể mời đồng nghiệp tham gia. Khi tạo sự kiện, bạn sẽ tự động được ghi nhận là người tổ chức.
Cách mời mọi người tham gia sự kiện cộng đồng hoặc sự kiện riêng tư:
 1. Trong sự kiện, nhấp vào Mời ở phía trên cùng bên phải.
 2. Tìm kiếm và chọn đồng nghiệp để mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Bạn có thể mời lên đến 250 đồng nghiệp tham gia sự kiện. Nếu là quản trị viên nhóm, bạn có thể mời lên đến 5.000 đồng nghiệp tham gia sự kiện.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể chia sẻ một sự kiện trong nhóm hoặc tin nhắn để nhiều người khác có thể xem. Bạn cũng có thể mời đồng nghiệp của mình tham gia sự kiện.
Cách chia sẻ một sự kiện cộng đồng:
 1. Từ Bảng tin, nhấp vào Sự kiện ở bên trái. Bạn có thể cần nhấp vào Xem thêm.
 2. Nhấp vào sự kiện mà bạn muốn chia sẻ.
 3. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Chia sẻ.
 4. Chọn Chia sẻ bài viết, Chia sẻ với một nhóm hoặc Chia sẻ trên Chat trên Workplace. Bạn cũng có thể sao chép URL của sự kiện và dán vào bài viết hoặc tin nhắn.
Lưu ý: Để chia sẻ một sự kiện riêng tư, hãy mời đồng nghiệp của bạn tham dự sự kiện. Chỉ những đồng nghiệp đã được mời mới có thể xem hoặc tham gia.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể xuất sự kiện trên Workplace sang chương trình lịch như Lịch của Apple, Microsoft Outlook và Lịch Google.
Cách xuất tất cả sự kiện sắp tới của bạn:
 1. Nhấp vào Xem thêm trên bảng điều khiển Trang chủ ở bên trái.
 2. Nhấp vào Sự kiện.
 3. Nhấp vào ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào Thêm vào lịch.
 4. Nhấp vào Sao chép và thêm liên kết lịch vào phần mềm lịch của bạn.
Bạn cũng có thể đồng bộ các sự kiện trên Workplace của mình với Outlook và Gmail. Sự kiện sẽ được gửi cho bạn dưới dạng file đính kèm. Điều này sẽ đảm bảo rằng sự kiện được thêm vào lịch của bạn. Sau đó, bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối, tương tự như bất kỳ lời mời họp nào khác.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?