Distribution

Nội dung trợ giúp này không khả dụng đối với ngôn ngữ bạn đang sử dụng. Vui lòng chọn một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây:

Find out more about Enterprise Mobility Management and Microsoft Installer. Make installing and updating the Workplace apps easy for colleagues in your community.

Enterprise Mobility Management (EMM)
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Workplace có 2 ứng dụng di động sử dụng được trên cả iOS và Android, đó là Workplace và Trò chuyện trên Workplace. Đối với khách hàng sử dụng giải pháp Quản lý di động doanh nghiệp (EMM), ứng dụng di động của chúng tôi có thể nhận một số cấu hình nhất định qua các API gốc có sẵn trên iOS và Android.
Những tiện ích tích hợp này tuân thủ các thông số kỹ thuật do appconfig.org xác định. Đây là tổ chức thiết lập tiêu chuẩn, được thành lập từ nhiều nhà cung cấp EMM hàng đầu. Thành viên của Appconfig bao gồm VMWare, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF và Blackberry. Bất kỳ giải pháp nào trong số này cũng có thể cấu hình các ứng dụng Workplace.
Tìm hiểu thêm về cách thiết lập.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Workplace hỗ trợ các thông số do appconfig.org quy định. Thành viên của Appconfig bao gồm VMWare, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF và Blackberry. Bạn có thể tìm thấy nội dung hướng dẫn cách cấu hình ứng dụng Workplace với bất kỳ giải pháp nào trong số này tại đây.
Nếu giải pháp EMM của bạn không phải là thành viên của appconfig.org, hãy xem phần này về sự hỗ trợ dành cho nhà cung cấp không thuộc appconfig.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Để có thể quản lý Workplace bằng giải pháp EMM:
 • Thiết bị phải nằm dưới sự quản lý của máy chủ EMM hỗ trợ khả năng đẩy cấu hình ứng dụng.
 • Đối với iOS, ứng dụng Workplace phải do EMM phân phối và quản lý.
 • Đối với Android, thiết bị phải được kích hoạt Android Enterprise ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu trang cá nhân.
Thông tin này có hữu ích không?
Microsoft Installer (MSI)
MSI (Microsoft Installer) là định dạng file gói trình cài đặt được Windows dùng để cài đặt, lưu trữ và xóa các chương trình.
Cách triển khai MSI Trò chuyện trên Workplace cho tổ chức của bạn:
 1. Sao chép MSI vào một thư mục chia sẻ để triển khai trình cài đặt qua mạng
 2. Mở công cụ Quản lý chính sách nhóm
 3. Mở rộng Rừng - Miền - <your domain>
 4. Nhấp chuột phải vào <your domain> và chọn Tạo GPO trong miền này Liên kết tại đây...
 5. Chọn tên phù hợp cho Chính sách nhóm và nhấp vào OK
 6. Nhấp chuột phải vào chính sách nhóm bạn vừa tạo và nhấp vào Chỉnh sửa
 7. Đi tới Cấu hình máy tính > Chính sách > Cài đặt phần mềm > Cài đặt phần mềm
 8. Nhấp chuột phải vào Thiết lập phần mềm và chọn Mới - Gói
 9. Lướt xem đến thư mục chia sẻ, chọn MSI Trò chuyện trên Workplace và nhấp vào Mở
 10. Đóng Trình chỉnh sửa quản lý chính sách nhóm
 11. Nhấp chuột phải lần nữa vào chính sách nhóm và chọn Đã thực thi
 12. Mở dấu nhắc dòng lệnh và nhập gpupdate/force để cập nhật chính sách nhóm
 13. Khởi động lại máy chủ khi dòng lệnh yêu cầu
Ghi chú: Để biết thông tin về các tính năng triển khai của MSI Trò chuyện trên Workplace, hãy xem bài viết này.
Thông tin này có hữu ích không?
MSI (Microsoft Installer) là định dạng file gói trình cài đặt được Windows dùng để cài đặt, lưu trữ và xóa các chương trình.
Ứng dụng cài đặt này có các tính năng triển khai sau đây dành cho Trò chuyện trên Workplace:
 • Cài đặt ứng dụng cài đặt trong file chương trình.
 • Thiết lập cài đặt sổ đăng ký để chạy ứng dụng cài đặt khi đăng nhập.
 • Chạy ứng dụng cài đặt (không bắt buộc). Nếu bạn không muốn thực hiện bước này (ví dụ: MSI đang được hệ thống cung cấp nào đó chạy trên nhiều PC) thì hãy chạy bằng lệnh "START=N", ví dụ: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
 • Theo mặc định, ứng dụng sẽ chạy vào lần khởi động đầu tiên (đây là hình thức chúng tôi khuyên dùng). Tuy nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa bằng lệnh msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" để chạy ứng dụng cài đặt ở chế độ im lặng.
Thông tin này có hữu ích không?