Phân phối

Tìm hiểu thêm về Quản lý tính di động doanh nghiệp và Trình cài đặt Microsoft. Làm cho việc cài đặt và cập nhật ứng dụng Workplace dễ dàng hơn với đồng nghiệp trong cộng đồng của bạn.

Quản lý tính di động doanh nghiệp (EMM)
Workplace có 2 ứng dụng di động sử dụng được trên cả iOS và Android, đó là Workplace và Chat trên Workplace. Đối với những khách hàng sử dụng giải pháp Quản lý di động doanh nghiệp (EMM), có 2 nhóm cấu hình khác nhau dành cho ứng dụng Workplace.
Một trong số đó liên quan đến nhóm tính năng được hầu hết các giải pháp EMM cung cấp và được hệ điều hành di động hỗ trợ. Các tính năng này có thể áp dụng cho mọi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động, bao gồm cả Workplace.
Cấu hình thứ hai liên quan đến nhóm tính năng được ứng dụng Workplace hỗ trợ riêng, nhận một số giá trị cấu hình có thể được triển khai với ứng dụng này để bật các tính năng cụ thể cho người dùng.
Cấu hình được ứng dụng hỗ trợ này tuân thủ quy cách do Cộng đồng AppConfig xác định. Đây là tổ chức tiêu chuẩn được nhiều nhà cung cấp ứng dụng và nhà cung cấp EMM hàng đầu thành lập. Các thành viên của AppConfig bao gồm VMWare, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF và Blackberry
Tìm hiểu thêm về Quản lý di động doanh nghiệp và cách dùng ứng dụng Workplace trên các thiết bị của công ty bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Workplace hỗ trợ quy cách do appconfig.org xác định. Thành viên Appconfig bao gồm:
 • VMWare
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Để cấu hình ứng dụng Workplace bằng bất kỳ giải pháp nào trên đây, hãy làm theo các bước này.
Nếu giải pháp EMM của bạn không phải là thành viên của appconfig.org, hãy xem phần này về sự hỗ trợ dành cho nhà cung cấp không thuộc appconfig.
Thông tin này có hữu ích không?
Để có thể quản lý Workplace bằng giải pháp EMM:
 • Thiết bị phải nằm dưới sự quản lý của máy chủ EMM hỗ trợ khả năng đẩy cấu hình ứng dụng.
 • Đối với iOS, ứng dụng Workplace phải do EMM phân phối và quản lý.
 • Đối với Android, thiết bị phải được kích hoạt Android Enterprise ở chế độ chủ sở hữu thiết bị hoặc chủ sở hữu trang cá nhân.
Thông tin này có hữu ích không?
Trình cài đặt Microsoft (MSI)
MSI (Microsoft Installer) là định dạng file gói trình cài đặt được Windows dùng để cài đặt, lưu trữ và xóa các chương trình.
Cách triển khai MSI Chat trên Workplace cho tổ chức của bạn:
 1. Tải MSI Chat trên Workplace xuống.
 2. Sao chép MSI vào một thư mục chung để triển khai trình cài đặt qua mạng.
 3. Mở công cụ Quản lý chính sách nhóm.
 4. Mở rộng Rừng - Miền - <miền của bạn>.
 5. Nhấp chuột phải vào <miền của bạn>, rồi chọn Tạo GPO trong miền này và chọn Liên kết tại đây...
 6. Chọn tên phù hợp cho Chính sách nhóm và nhấp vào OK.
 7. Nhấp chuột phải vào chính sách nhóm bạn vừa tạo và nhấp vào Chỉnh sửa.
 8. Đi đến Cấu hình máy tính > Chính sách > Cài đặt phần mềm > Cài đặt phần mềm.
 9. Nhấp chuột phải vào Cài đặt phần mềm và chọn Mới - Gói.
 10. Lướt xem đến thư mục chung, chọn MSI Chat trên Workplace và nhấp vào Mở.
 11. Đóng Trình chỉnh sửa quản lý chính sách nhóm.
 12. Nhấp chuột phải lần nữa vào chính sách nhóm và chọn Đã thực thi.
 13. Mở dấu nhắc dòng lệnh và nhập gpupdate/force để cập nhật chính sách nhóm.
 14. Khởi động lại máy chủ khi dòng lệnh yêu cầu.
Lưu ý: Để biết thông tin về các tính năng triển khai của MSI Chat trên Workplace, hãy xem bài viết này.
Thông tin này có hữu ích không?
MSI (Microsoft Installer) là định dạng file gói trình cài đặt được Windows dùng để cài đặt, lưu trữ và xóa các chương trình.
Ứng dụng cài đặt này có các tính năng triển khai sau đây dành cho Trò chuyện trên Workplace:
 • Cài đặt ứng dụng cài đặt trong file chương trình.
 • Thiết lập cài đặt sổ đăng ký để chạy ứng dụng cài đặt khi đăng nhập.
 • Chạy ứng dụng cài đặt (không bắt buộc). Nếu bạn không muốn thực hiện bước này (ví dụ: MSI đang được hệ thống cung cấp nào đó chạy trên nhiều PC) thì hãy chạy bằng lệnh "START=N", ví dụ: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
 • Theo mặc định, ứng dụng sẽ chạy vào lần khởi động đầu tiên (đây là hình thức chúng tôi khuyên dùng). Tuy nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa bằng lệnh msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" để chạy ứng dụng cài đặt ở chế độ im lặng.
Thông tin này có hữu ích không?