Quản lý di động doanh nghiệp (EMM) dành cho ứng dụng Workplace

Workplace có 2 ứng dụng di động sử dụng được trên cả iOS và Android - Workplace và Chat trên Workplace. Đối với những khách hàng sử dụng giải pháp Quản lý di động doanh nghiệp (EMM), có 2 nhóm cấu hình khác nhau dành cho ứng dụng Workplace.
Một trong số đó liên quan đến nhóm các tính năng được hầu hết các giải pháp EMM cung cấp và được hệ điều hành di động hỗ trợ. Các tính năng này có thể áp dụng cho mọi ứng dụng được cài đặt trên thiết bị di động, bao gồm cả Workplace.
Cấu hình thứ hai liên quan đến nhóm các tính năng được ứng dụng Workplace hỗ trợ riêng, nhận một số giá trị cấu hình có thể được triển khai với ứng dụng này để bật các tính năng cụ thể cho người dùng.
Cấu hình được ứng dụng hỗ trợ này tuân thủ quy cách do Cộng đồng AppConfig xác định. Đây là tổ chức tiêu chuẩn được nhiều nhà cung cấp ứng dụng và nhà cung cấp EMM hàng đầu thành lập. Các thành viên của AppConfig bao gồm VMWare, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF và Blackberry
Thông tin này có hữu ích không?