Làm cách nào để kiểm soát chất lượng video của tôi trên Workplace?

Bạn có thể điều chỉnh chất lượng video của mình trên Workplace.
Cách điều chỉnh chất lượng video trên máy tính:
  1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái > nhấp vào Cài đặt.
  2. Nhấp vào Video trong menu bên trái.
  3. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Chất lượng mặc định của video và chọn Mặc định, Chỉ video SD hoặc HD nếu khả dụng.
Lưu ý rằng theo mặc định, chất lượng video sẽ tự động thay đổi tùy theo băng thông có sẵn. Băng thông càng nhanh, chất lượng video càng cao.
Thông tin này có hữu ích không?