Làm cách nào để tạo sự kiện lặp lại trên Workplace?

Nếu sự kiện có nhiều ngày, bạn có thể tạo sự kiện lặp lại cho nhóm của mình.
Cách tạo sự kiện lặp lại cho nhóm khi bạn đăng nhập Workplace trên máy tính:
 1. Nhấp vào Khác > Sự kiện > Tạo sự kiện ở đầu dòng thời gian của nhóm.
 2. Thêm ảnh sự kiện, sau đó nhập tên và vị trí của sự kiện.
 3. Bên cạnh Tần suất, nhấp vào menu thả xuống để chọn sự kiện sẽ diễn ra một lần, hàng ngày hay hàng tuần. Cách tạo tần suất sự kiện tùy chỉnh:
  • Nhấp vào Tùy chỉnh và chọn những ngày trên lịch mà sự kiện của bạn diễn ra.
  • Sau khi chọn ngày trên lịch, nhấp vào + Thêm thời gian để thêm thời gian bắt đầu và kết thúc cho mỗi ngày. Bạn cũng có thể nhấp để chọn ô bên cạnh Thêm thời gian này vào tất cả các ngày diễn ra sự kiện nếu thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đều giống nhau. Khi đã thêm thời gian, nhấp vào Thêm.
  • Sau khi thêm thời gian, bạn có thể nhấp vào để sao chép thời gian cho một số ngày nhất định.
  • Nhấp vào Xong khi hoàn tất.
 4. Thêm các chi tiết khác về sự kiện.
 5. Nhấp vào Tạo.
Lưu ý rằng sự kiện chỉ được lặp lại tối đa 52 lần. Ngoài ra, bạn không thể chỉnh sửa vị trí và múi giờ khi sự kiện đã bắt đầu.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?