Tại sao ứng dụng Chat trên Workplace dành cho iOS được thiết kế lại?

Chúng tôi đang xây dựng lại ứng dụng Chat trên Workplace dành cho iOS để tiếp tục tạo ra trải nghiệm mới mẻ và hiệu quả dành cho công việc. Ứng dụng của chúng tôi sẽ hỗ trợ cải thiện hiệu quả và năng, đồng thời chiếm ít dung lượng hơn trên điện thoại của bạn. Chúng tôi cũng sẽ giới thiệu các tính năng mới như chế độ tối và hỗ trợ đầy đủ cho sản phẩm chat video mới là Phòng họp mặt trên Workplace. Ứng dụng này sẽ được triển khai trong vài tháng tới.
Tính năng mới
Chúng tôi sẽ giới thiệu những tính năng mới để cải thiện ứng dụng Chat trên Workplace dành cho iOS.
Các tính năng bao gồm:
Chúng tôi đang xây dựng lại ứng dụng từ đầu. Do đó, một số tính năng có mức sử dụng thấp có thể tạm thời còn thiếu. Để cải thiện hiệu quả và nâng cao năng suất cho bạn, chúng tôi cũng gỡ vĩnh viễn một số tính năng có mức sử dụng thấp. Danh sách bên dưới hiển thị tất cả các tính năng còn thiếu và thời điểm chúng được khôi phục lại, cũng như những tính năng bị gỡ:
Bản cập nhật: 26/10/2020
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tất cả ý kiến đóng góp của khách hàng từ phiên bản Thử nghiệm sớm của ứng dụng Chat dành cho iOS. Dưới đây, chúng tôi tóm lược những cải tiến mới nhất cho ứng dụng, cũng như những gì sắp ra mắt.
Các cải tiến của ứng dụng Chat trên Workplace dành cho iOS:
Các cải tiến sau sẽ có sẵn trong phiên bản mới nhất của ứng dụng:
  • Cải thiện độ tin cậy VC (phiên bản 287)
  • Chú thích ảnh (phiên bản 287)
  • Sửa lỗi DnD (phiên bản 287)
  • Đánh dấu những lượt nhắc nếu bạn được nhắc đến trong cuộc trò chuyện (phiên bản 287)
  • Đặt trạng thái (phiên bản 289)
Các bước tiếp theo của ứng dụng Chat trên Workplace dành cho iOS:
Tất cả các tính năng tạm thời bị thiếu đã hoạt động trở lại và chúng tôi đã thực hiện nhiều cải tiến để giải quyết ý kiến đóng góp của khách hàng, nhưng sẽ tiếp tục theo dõi ý kiến đóng góp trong ứng dụng mà mình nhận được. Vì vậy, vui lòng tiếp tục đóng góp ý kiến qua ứng dụng này.
Nay đã có Sẽ được hỗ trợ vào cuối tháng 11Sẽ không còn nữa
Tìm kiếm bot
Tin nhắn đã lưu
Gửi vị trí tĩnh
Dùng lượt xem web của bot
Tăng lượt thích
Sử dụng câu trả lời nhanh của bot
Gửi & tùy chỉnh biểu tượng cảm xúc thích và bàn phím
Sử dụng menu hành động của bot
Cửa hàng nhãn dán
Tùy chỉnh câu trả lời của bot
Bày tỏ cảm xúc không thích
Xem biểu tượng DND trong hộp thư
Gợi ý hành động nhắn tin
Đặt DND
Đặt biệt danh
Xem tất cả các file phương tiện được chia sẻ trong đoạn chat
Nội dung tìm kiếm mới đây
Gửi nhãn dán
Sửa đổi chế độ cài đặt dữ liệu
Nhắc đến @here và @everyone
Tự động lưu ảnh vào cuộn camera
Cuộc thăm dò ý kiến
Xem lời mời đang chờ
Lưu tin nhắn
Tab mọi người và khám phá
Tìm kiếm tin nhắn
Chỉnh sửa màu của nhóm
Tìm kiếm trong đoạn chat
Cài đặt thông báo tùy chỉnh
Cài đặt trạng thái
Chỉnh sửa ảnh gửi từ thư viện ảnh
Cài đặt phần mô tả nhóm
Chỉnh sửa phần mô tả nhóm
Cuộc gọi video cải tiến (bao gồm âm thanh)
Chỉnh sửa ảnh tải lên từ camera
Chỉnh sửa phần mô tả và ảnh của nhóm chat
Đặt trạng thái
Chú thích ảnh
Lưu ý: các tính năng này vẫn có trên web và các nền tảng khác, nhưng tạm thời không có trên iOS.
Làm cách nào để chọn tham gia hoặc không tham gia?
Nếu bạn muốn tham gia chương trình thử nghiệm sớm của chúng tôi, hãy đi đến bài viết Chat trên Workplace dành cho iOS trong phần Thử nghiệm sớm của Có gì mới trong Bảng điều khiển quản trị > Quản lý tính năng thử nghiệm sớm > Chọn tham gia với tư cách quản trị viên hệ thống hoặc Workplace của cả tổ chức.
Để chuyển về phiên bản cũ của ứng dụng Chat trên Workplace, hãy đi đến bài viết Chat trên Workplace dành cho iOS trong phần Thử nghiệm sớm của Có gì mới trong Bảng điều khiển quản trị > Quản lý tính năng thử nghiệm sớm > Chọn Không ai cả. Người dùng không thể tự chuyển lại, quản trị viên hệ thống phải chuyển lại toàn bộ phiên bản Workplace.
Trung bình, bạn sẽ cần 1 ngày để nhận được ứng dụng mới dành cho iOS hoặc chuyển về phiên bản cũ. Sau khi phiên bản của bạn được chuyển lại, tất cả người dùng sẽ phải khởi động lại ứng dụng hai lần để sử dụng phiên bản khác của ứng dụng. Khi bản phát hành đầy đủ ra mắt, người dùng sẽ không cần làm gì cả. Bạn sẽ nhận được thông báo cho biết mình sẽ nhận được ứng dụng Chat mới trên Workplace dành cho iOS.
Để đóng góp ý kiến cho chúng tôi, hãy đi đến phần cài đặt trong ứng dụng Chat trên Workplace dành cho iOS và chọn Đóng góp ý kiến.
Ứng dụng Android
Hiện tại, chúng tôi chưa có kế hoạch làm lại trải nghiệm trên Android. Chúng tôi tiếp tục cải thiện trải nghiệm trên Android bằng các tính năng mới, sắp ra mắt như Phòng họp mặt trên Workplace. Tính năng duy nhất mà người dùng Android chưa sử dụng được là chế độ tối trong ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?