Đánh dấu là quan trọng

Việc đánh dấu một bài viết là quan trọng đảm bảo mọi người trong tổ chức của bạn đều biết về những thông tin mới quan trọng nhất của bạn. Bài viết quan trọng kích hoạt thông báo qua email, hiển thị ở đầu Bảng tin và cấp cho Quản trị viên hệ thống quyền truy cập vào các số liệu về lượt tương tác với bài viết cụ thể.

Đánh dấu bài viết là quan trọng dùng để nêu bật nội dung quan trọng. Bài viết được đánh dấu là quan trọng sẽ hiển thị ở đầu Bảng tin của tất cả các thành viên nhóm.
Bài viết đã ghim là một cách để đảm bảo bài viết giàu thông tin luôn hiển thị ở đầu nhóm. Do bài viết đã ghim chỉ được chia sẻ ở đầu nhóm và không bị giới hạn thời gian hiển thị, tính năng này thường dùng để chia sẻ chi tiết về mục đích của nhóm. Tìm hiểu thêm tại đây.
Đưa người dùng lên đầu Bảng tin có nghĩa là mọi nội dung mà người dùng đăng sẽ hiển thị ở đầu Bảng tin của mỗi nhân viên. Tùy chọn này thường dành riêng cho đội ngũ điều hành hoặc các tài khoản khác cần liên hệ với nhiều người. Tìm hiểu thêm tại đây.
Thông tin này có hữu ích không?
Chỉ những ai là quản trị viên hệ thống, người kiểm duyệt nội dung và người có vai trò quản trị viên tùy chỉnh mới có thể quản lý các bài viết quan trọng và có quyền đánh dấu bài viết là quan trọng. Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp.
Khi quản trị viên hệ thống hoặc người kiểm duyệt nội dung đánh dấu một bài viết là quan trọng:
Quản trị viên, người kiểm duyệt và những người nào có quyền đánh dấu bài viết là quan trọng cũng có thể gửi email thông báo cho tất cả thành viên nhóm.
Tạo bài viết quan trọng
Cách đánh dấu bài viết là quan trọng:
 1. Nhấp vào trên bài viết và chọn Đánh dấu là quan trọng.
 2. Chọn số ngày bài viết hiển thị ở đầu bảng tin (bạn có thể chọn từ 1 đến 7 ngày).
 3. Chọn nút kêu gọi hành động mà bạn muốn hiển thị cùng bài viết.
 4. Chọn xem có nên gửi email thông báo đến tất cả thành viên nhóm hay không.
 5. Nhấp vào Xác nhận.
Bài viết quan trọng sẽ hiển thị ở đầu nhóm lẫn Bảng tin cho tất cả thành viên nhóm đến khi:
 • Kết thúc khoảng thời gian mà quản trị viên chọn.
 • Thành viên nhóm đã nhấp vào nút kêu gọi hành động Đánh dấu là đã đọc, Bỏ qua hoặc Xong.
Nếu bạn đánh dấu nhiều bài viết là quan trọng, bài viết gần đây nhất sẽ hiển thị đầu tiên.
Người ban đầu đánh dấu bài viết là quan trọng cũng có thể gửi thông báo trao đổi thêm.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Bài viết có thể được đánh dấu là quan trọng trong tối đa 7 ngày. Một ngày được tính là 24 giờ, chứ không phải một ngày theo lịch.
Cách gỡ bài viết quan trọng ở đầu Bảng tin sớm hơn dự kiến ban đầu:
 1. Đi đến Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Báo cáo > Nội dung.
 3. Trong mục Bài viết quan trọng, nhấp vào Xem bài viết trên bài viết cần gỡ.
 4. Nhấp vào Không ưu tiên bài viết nữa trong menu thả xuống của bài viết.
Lưu ý: Người dùng có thể sử dụng Đánh dấu là đã đọc để xóa bài viết quan trọng khỏi Bảng tin của họ sớm hơn ngày hết hạn do quản trị viên xác định.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể thêm các giám đốc điều hành hoặc những người đứng đầu khác của công ty vào đầu Bảng tin để bài viết của họ sẽ được thấy đầu tiên.
Cách khiến các bài viết của một nhân viên xuất hiện ở đầu Bảng tin:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở phía trên cùng bên phải Workplace.
 2. Nhấp vào Mọi người.
 3. Nhấp vào bên cạnh Chỉnh sửa [Số lượng] người ở đầu trang rồi sau đó chọn Quảng cáo bài viết trong Bảng tin.
 4. Nhập tên hoặc email của nhân viên mà bạn muốn nhìn thấy các bài viết của họ đầu tiên, sau đó nhấp vào Thêm.
 5. Nhấp vào Xong.
Lưu ý: Bạn phải là quản trị viên mới có thể thêm một nhân viên vào đầu Bảng tin.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Khi bài viết được đánh dấu là quan trọng, người dùng sẽ nhận được thông báo bất kể họ cài đặt thông báo như thế nào.
Quản trị viên cũng có thể chọn gửi thông báo qua email. Nếu có, thông báo qua email sẽ gửi cho từng thành viên nhóm bất kể họ cài đặt thông báo qua email như thế nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao
Không có giới hạn về số bài viết có thể được đặt là quan trọng cùng một lúc. Bạn sẽ thấy bài viết quan trọng gần đây nhất ở đầu Bảng tin. Sau khi người dùng xem bài viết quan trọng đó, bài viết tiếp theo sẽ hiển thị. Bạn cũng có thể chọn xem tất cả các bài viết quan trọng.
Lưu ý: Hiện tại, bạn có thể giảm số lượng bài viết quan trọng trong Bảng tin bằng hành động Đánh dấu là đã đọc.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên của Workplace.
Cách xem hiệu quả của bài viết mà bạn đánh dấu là quan trọng:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace > Nhấp vào Bài viết quan trọng.
 2. Tìm bài viết mà bạn muốn xem trong tab Đang hoạt động hoặc Trước đây ở bên phải.
Bạn sẽ xem được số liệu về bài viết quan trọng trước đây và đang hoạt động, bao gồm:
 • Người xem
 • Đánh dấu là đã đọc
 • Bình luận
 • Cảm xúc
 • Ai đánh dấu bài viết là quan trọng
 • Ngày bắt đầu hiển thị bài viết ở đầu bảng tin
 • Ngày kết thúc hiển thị bài viết ở đầu bảng tin
 • Khả năng kết thúc hoạt động hiển thị bài viết ở đầu bảng tin
 • Khả năng xuất dữ liệu
Bạn cũng có thể nhấp để xem bài viết hoặc xuất số liệu sang bảng tính.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao. Để sử dụng tính năng này, bạn phải là quản trị viên và đăng nhập Workplace bằng máy tính.
Cách đưa bài viết trên dòng thời gian của ai đó lên đầu Bảng tin của cộng đồng:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang chủ của bạn.
 2. Nhấp vào Mọi người.
 3. Nhấp vào bên cạnh tên người có bài viết bạn muốn đưa lên.
 4. Chọn Đưa bài viết lên đầu Bảng tin.
Lưu ý rằng bạn không thể đặt bài viết trong nhóm lên đầu Bảng tin của ai đó.
Lưu ý: Để không đưa bài viết của một người lên đầu Bảng tin nữa, hãy làm theo các bước nêu trên rồi chọn Ngừng đưa bài viết lên đầu Bảng tin.
Thông tin này có hữu ích không?