Quản lý nhóm

Quản trị viên hệ thống có thể tự cấp cho mình quyền truy cập vào bất kỳ nhóm nào trong cộng đồng Workplace, đánh dấu nhóm là chính thức, tự động hóa việc quản lý tư cách thành viên nhóm và xóa toàn bộ nhóm.