Làm cách nào để mời đồng nghiệp tham gia sự kiện của tôi trên Workplace?

Nếu là người tổ chức sự kiện, bạn có thể mời đồng nghiệp tham gia. Khi tạo sự kiện, bạn sẽ tự động được ghi nhận là người tổ chức.
Cách mời mọi người tham gia sự kiện riêng tư:
  1. Trong sự kiện, nhấp vào Mời ở phía trên cùng bên phải.
  2. Tìm kiếm và chọn đồng nghiệp để mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Cách mời mọi người tham gia sự kiện cộng đồng:
  1. Trong sự kiện, nhấp vào Chia sẻ > Mời đồng nghiệp.
  2. Tìm kiếm và chọn đồng nghiệp để mời, rồi nhấp vào Gửi lời mời.
Bạn có thể mời lên đến 250 đồng nghiệp tham gia sự kiện. Nếu là quản trị viên nhóm, bạn có thể mời lên đến 5.000 đồng nghiệp tham gia sự kiện.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?