Bảo mật và pháp lý

Tìm hiểu thêm về cách bảo vệ an toàn cho cộng đồng Workplace, cách tuân thủ yêu cầu eDiscovery và tải chứng chỉ bảo mật xuống.

Workplace được phát triển với ưu tiên hàng đầu là bảo mật. Nền tảng này tận dụng cùng các khuôn khổ và cơ sở hạ tầng tốt nhất trong ngành dùng để bảo mật cho Facebook. Xem hướng dẫn của chúng tôi về bảo mật.
Thông tin này có hữu ích không?
Khi tận dụng sản phẩm từ đối tác của chúng tôi, khách hàng Workplace có thể đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ, bảo mật dữ liệu, bảo vệ trước mối đe dọa cũng như yêu cầu pháp lý về Khám phá điện tử. Đọc thêm về cách xây dựng các tiện ích tích hợp về tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Để xem thông tin về các đối tác eDiscovery của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần eDiscovery, Lưu trữ và Tuân thủ trong tài liệu dành cho nhà phát triển của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên của Workplace.
Quản trị viên có quyền truy cập bản sao chứng nhận bảo mật mới nhất của Workplace.
Cách tải xuống chứng nhận bảo mật từ máy tính:
  1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị, rồi nhấp vào Bảo mật.
  2. Nhấp vào Khác, rồi nhấp vào Chứng nhận. Tìm báo cáo bảo mật bạn muốn tải xuống rồi nhấp vào Tải báo cáo xuống.
  3. File PDF sẽ tải xuống máy tính của bạn. Bạn có thể xem báo cáo bằng cách mở báo cáo từ lịch sử tải xuống của trình duyệt hoặc từ vị trí tải xuống trên máy tính.
Để tải xuống các báo cáo và chứng nhận bảo mật khác, hãy truy cập trang web của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?