Làm cách nào để thêm người tổ chức khác vào sự kiện trên Workplace?

Chỉ người tổ chức mới có thể thêm người tổ chức khác vào sự kiện.
Cách thêm người đồng tổ chức:
  1. Nhấp vào Chỉnh sửa ở trên cùng bên phải sự kiện.
  2. Bên cạnh Người đồng tổ chức, nhấp vào Thêm đồng nghiệp rồi nhập tên của họ.
  3. Nhấp vào Lưu.
Người tổ chức và người đồng tổ chức có thể mời thêm người tham gia sự kiện, cũng như chỉnh sửa chi tiết sự kiện. Khi tạo sự kiện, bạn sẽ tự động có trong danh sách người tổ chức.
Đồng nghiệp sẽ không nhận được yêu cầu khi bạn mời họ cùng tổ chức sự kiện, mà sẽ tự động trở thành quản trị viên của sự kiện nếu họ trả lời là Quan tâm hoặc Sẽ tham gia.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?