Có những loại gói Workplace khác nhau nào?

Có một gói Workplace Cốt lõi với nhiều Tiện ích không bắt buộc đi kèm. Bạn sẽ được lập hóa đơn hàng tháng dựa trên số người được mời sử dụng Workplace của bạn.
Truy cập trang giá cả Workplace để xem danh sách đầy đủ các tính năng đi kèm.
Thông tin này có hữu ích không?