Gói dịch vụ của Workplace có những loại nào?

Workplace Cơ bảnWorkplace Nâng caoWorkplace Doanh nghiệp
Tính năng của sản phẩmWorkplace Cơ bản có những tính năng như Bảng tin, nhóm, cuộc trò chuyện và video trực tiếp. Bên cạnh đó, Workplace Cơ bản sẽ có những tính năng quản trị như Bảng điều khiển quản trị, Tiện ích tích hợp, Quản lý người và nhóm. Ngoài các tính năng như Bảng tin, nhóm, cuộc trò chuyện và video trực tiếp, Workplace Nâng cao còn có các tính năng quản trị bao gồm phân tích, Bảng điều khiển quản trị và tích hợp với nhà cung cấp danh tính.Không chỉ có những tính năng như trong Workplace Nâng cao, Workplace Doanh nghiệp còn có thời gian phản hồi Hỗ trợ ban đầu trong vòng 4 giờ, quyền tiếp cận đội ngũ Hỗ trợ doanh nghiệp riêng, giải pháp ưu tiên và quyền sử dụng sớm đối với tính năng mới.
Kiểm duyệt nội dungNội dung sẽ do quản trị viên cộng đồng xét duyệt.Nội dung sẽ do quản trị viên cộng đồng xét duyệt.Nội dung sẽ do quản trị viên cộng đồng xét duyệt.
Tạo tài khoản và xóa tài khoảnQuản trị viên cộng đồng có thể trực tiếp cấp phép và xóa tài khoản.Quản trị viên cộng đồng có thể trực tiếp cấp phép và xóa tài khoản. Quản trị viên cộng đồng có thể trực tiếp cấp phép và xóa tài khoản.
Quyền sở hữu dữ liệuQuản trị viên cộng đồng quản lý cộng đồng. Công ty sở hữu và kiểm soát dữ liệu. Quản trị viên cộng đồng có thể sửa đổi, xóa hoặc xuất dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào. Quản trị viên cộng đồng quản lý cộng đồng. Công ty sở hữu và kiểm soát dữ liệu. Quản trị viên cộng đồng có thể sửa đổi, xóa hoặc xuất dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào. Quản trị viên cộng đồng quản lý cộng đồng. Công ty sở hữu và kiểm soát dữ liệu. Quản trị viên cộng đồng có thể sửa đổi, xóa hoặc xuất dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào.
Chế độ hiển thị bài viếtNội dung bạn đăng hiển thị với bạn, những người trong nhóm mà bạn đăng hoặc những người bên ngoài nhóm bạn đăng, nếu nhóm là nhóm mở. Ngoài ra, quản trị viên cộng đồng cũng có thể xem bất kỳ dữ liệu nào bạn đăng, ngay cả trong nhóm bí mật. Nội dung bạn đăng hiển thị với bạn, những người trong nhóm mà bạn đăng hoặc những người bên ngoài nhóm bạn đăng, nếu nhóm là nhóm mở. Ngoài ra, quản trị viên cộng đồng cũng có thể xem bất kỳ dữ liệu nào bạn đăng, ngay cả trong nhóm bí mật. Nội dung bạn đăng hiển thị với bạn, những người trong nhóm mà bạn đăng hoặc những người bên ngoài nhóm bạn đăng, nếu nhóm là nhóm mở. Ngoài ra, quản trị viên cộng đồng cũng có thể xem bất kỳ dữ liệu nào bạn đăng, ngay cả trong nhóm bí mật.
Thanh toánWorkplace Cơ bản là dịch vụ miễn phí. Khách hàng Workplace Nâng cao được dùng thử miễn phí 30 ngày . Sau thời gian dùng thử miễn phí, Workplace Nâng cao sẽ tính phí.Workplace Doanh nghiệp có tính phí.
Số tài khoản có thể tạoKhông giới hạn. Không giới hạn.Không giới hạn.
Thông tin này có hữu ích không?