Làm cách nào để tạo Phòng họp mặt trong Workplace?

Có 2 cách tạo Phòng họp mặt trên Workplace. Cách thứ nhất là thông qua Chat, bằng cách nhấp vào biểu tượng video Phòng họp mặt mới ở phía trên danh sách đoạn chat của bạn. Cách thứ hai là thực hiện trong Nhóm, bằng cách nhấp vào Tạo phòng họp mặt trong tab Phòng họp mặt của nhóm mà bạn là thành viên hoặc quản trị viên.
Cách mời người dùng vào Phòng họp mặt trên Workplace
Bất kỳ ai cũng có thể tham gia phòng họp mặt trong Phòng họp mặt trên Workplace. Là người tạo cuộc gọi, bạn có thể hạn chế quyền truy cập vào phòng họp mặt sao cho chỉ người trong Workplace của bạn mới có thể tham gia hoặc để cho bất kỳ ai có liên kết đều tham gia được. Quản trị viên hệ thống có thể vô hiệu hóa khả năng những người dùng bên ngoài Workplace của bạn tham gia phòng họp mặt.

Một khi cuộc họp đã bắt đầu, người tạo cuộc gọi có thể khóa Phòng họp mặt bằng cách nhấp vào biểu tượng khóa ở góc trên cùng bên phải của Phòng họp mặt. Thao tác này sẽ ngăn người mới tham gia họp. Người tạo cuộc gọi cũng có thể xóa người tham gia khỏi Phòng họp mặt.

Ngoài ra, người tạo cuộc gọi có thể tạo lại liên kết mời bất cứ lúc nào. Thao tác này sẽ ngăn không cho liên kết mời cũ hoạt động nữa
Cách tham gia Phòng họp mặt trên Workplace
Để tham gia Phòng họp mặt, khách mời phải nhập tên, xác nhận rằng họ đã trên độ tuổi giới hạn bắt buộc, cũng như đồng ý Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng được chấp nhận của Workplace.

Nếu cuộc gọi được tạo từ Chat, người tạo Phòng họp mặt phải có mặt thì mới bắt đầu cuộc gọi được. Nếu cuộc gọi được tạo từ Nhóm, thành viên nhóm phải có mặt để bắt đầu cuộc gọi. Trong vòng 3 phút, nếu chỉ có khách mời mà không có người tạo Phòng họp mặt tham gia, liên kết tham gia phòng họp mặt sẽ tự động hết hạn.
Thông tin này có hữu ích không?