Tìm kiếm

Với tính năng tìm kiếm, bạn dễ dàng tìm thấy mọi người trên Workplace. Tìm hiểu cách sử dụng tính năng tìm kiếm trên Workplace.

Bạn có thể tìm kiếm những điều sau trên Workplace:
 • Đồng nghiệp, bài viết, nhóm, bình luận và sự kiện trong thanh tìm kiếm ở đầu mỗi trang trên Workplace
 • Bài viết và chủ đề trong nhóm
 • Bình luận về bài viết
 • Tài liệu Workplace (có nguồn gốc từ Workplace)
 • File (bằng cách dùng từ khóa trên tiêu đề file), toàn bộ hoặc trong nhóm
Chỉ có đồng nghiệp mới xem hoặc tìm kiếm được nội dung bạn đăng bằng tài khoản Workplace. Bạn có thể tìm kiếm nhóm và sự kiện tùy theo cài đặt quyền riêng tư của nhóm/sự kiện đó.
Lưu ý: Không thể tìm kiếm tài liệu chia sẻ trong nhóm. Các tài liệu Workplace có nguồn gốc từ Workplace được lập chỉ mục và có thể tìm kiếm. Tuy nhiên, điều này hiện không áp dụng cho các file (bao gồm tên file) được tải lên hoặc liên kết qua tiện ích tích hợp.
Thông tin này có hữu ích không?
Nhật ký hoạt động bao gồm danh sách nội dung tìm kiếm trên Workplace. Không ai khác có thể xem nhật ký hoạt động của bạn.
Để gỡ nội dung tìm kiếm:
 1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái, sau đó nhấp vào Nhật ký hoạt động.
 2. Nhấp vào Bộ lọc ở trên cùng bên phải.
 3. Cuộn xuống và chọn Lịch sử tìm kiếm rồi nhấp vào Lưu thay đổi.
 4. Di chuột qua mục tìm kiếm bạn muốn xóa và nhấp vào .
 5. Nhấp vào Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn phải đăng nhập Workplace bằng máy tính thì mới có thể tìm kiếm người theo nhóm hoặc bộ phận.
Cách tìm kiếm người trong công ty bạn theo nhóm hoặc bộ phận:
 1. Nhấp vào Sơ đồ tổ chức ở trên cùng bên trái Bảng tin. Nếu không nhìn thấy lựa chọn này, bạn cần nhấp vào Xem thêm.
 2. Trong thanh tìm kiếm ở trên cùng bên phải Sơ đồ tổ chức, hãy nhập tên, chức danh, vị trí và/hoặc phòng ban của người mà bạn muốn tìm kiếm rồi nhấn Enter trên bàn phím.
Tìm hiểu thêm về Sơ đồ tổ chức.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu bạn là người dùng Workplace Cơ bản hoặc Workplace Nâng cao và không tìm thấy kỹ năng trên trang cá nhân của mình, có thể Quản trị viên hệ thống đã vô hiệu hóa tính năng này.
Cách tìm kiếm người theo kỹ năng trên máy tính:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Danh mục > Nhấp vào Mọi người > Nhấp vào thanh tìm kiếm ở đầu trang.
 2. Chọn Kỹ năng trong danh sách các lựa chọn > nhập kỹ năng mà bạn muốn tìm.
 3. Hãy thêm nhiều kỹ năng vào một bộ lọc nếu bạn muốn thấy tất cả những ai có ít nhất một trong các kỹ năng này.
  • Để thấy tất cả những người có hai kỹ năng cụ thể, bạn cần tìm kiếm một kỹ năng bằng bộ lọc Kỹ năng và tìm kỹ năng còn lại bằng bộ lọc Trường bất kỳ.
Lưu ý: Bạn cũng có thể nhấp vào kỹ năng bất kỳ trên trang cá nhân của người dùng để xem tất cả những người được liệt kê là có kỹ năng đó.
Thông tin này có hữu ích không?