Kiểm duyệt nội dung

Thành viên trong cộng đồng Workplace của bạn có thể trực tiếp báo cáo nội dung với Quản trị viên hệ thống. Khi ai đó báo cáo nội dung, bạn sẽ nhận được thông báo trên máy tính và thông báo đẩy trên di động. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý nội dung bị báo cáo trên Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng.