Cấu hình mạng

Để đảm bảo mọi người trong tổ chức sử dụng Workplace có hiệu quả, bạn nên điều chỉnh cấu hình mạng để cho phép một số miền và dải IP nhất định. Truy cập Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng để tìm hiểu thêm về cấu hình mạng.

Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Bạn không thể chặn truy cập vào Facebook vì Workplace được xây dựng trên cùng một công nghệ hỗ trợ Facebook. Bất kỳ hạn chế nào về miền nhằm ngăn chặn quyền truy cập mạng vào Facebook cũng sẽ ảnh hưởng đến Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cao cấp.
Để Workplace hoạt động đúng, bạn cần đảm bảo rằng tất cả lưu lượng truy cập đến các miền (bao gồm tất cả các miền phụ) và cổng sau đây đều được bỏ chặn và kích hoạt cho mạng công ty bạn:
Ghi chú: Miền mà Workplace sử dụng có thể thay đổi, do đó bạn không nên coi danh sách này là đầy đủ. Tính năng chặn có chọn lọc các miền trên Facebook không được hỗ trợ chính thức cho Workplace, vì vậy các miền đã cung cấp chỉ nhằm mục đích tham khảo.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Nếu cần kiểm soát chính xác hơn quyền truy cập vào Workplace trên mạng công ty, bạn có thể chọn đưa dải IP của những máy chủ web Facebook vào danh sách hợp lệ, từ đó phân phối Workplace.
Bạn có thể sử dụng số Hệ thống tự quản (AS) của Facebook là AS32934 để truy xuất danh sách địa chỉ IP chính xác và cập nhật của các máy chủ web Facebook. Ví dụ:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Thông tin này có hữu ích không?