Chế độ Không làm phiền là gì và làm cách nào để bật trên Workplace?

Bạn có thể kích hoạt chế độ Không làm phiền để tắt thông báo của Workplace trên cả thiết bị di động và máy tính. Bạn cũng có thể xác định khoảng thời gian không muốn bị làm phiền. Hình trăng khuyết bên cạnh tên người dùng trên Workplace và Trò chuyện trên Workplace cho biết chế độ Không làm phiền đang bật.
Cách bật chế độ Không làm phiền:
Trên trang cá nhân của bạn, nhấp vào Không làm phiền ở bên trái.
Bạn có thể đặt chế độ Không làm phiền như sau:
  • Trong các khoảng thời gian đặt sẵn là một hoặc hai giờ, cho đến 8 giờ sáng hoặc trong một tuần
  • Đến một ngày nhất định (ví dụ: để quản lý dịp lễ hoặc ngày nghỉ)
  • Đều đặn theo lịch (T2/T3/T4/T5/T6/T7/CN) và từ thời điểm cụ thể này đến thời điểm cụ thể khác (ví dụ: giờ làm việc)
Khi tắt chế độ Không làm phiền, tất cả thông báo sẽ bật trở lại.
Lưu ý rằng ngay cả khi đã bật chế độ Không làm phiền, bạn vẫn nhận được thông báo qua email và thông báo trong Workplace.
Tìm hiểu thêm về thông báo trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?