Workplace hỗ trợ những tiêu chuẩn tích hợp EMM nào?

Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Workplace hỗ trợ các thông số do appconfig.org quy định. Thành viên của Appconfig bao gồm VMWare, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF và Blackberry. Bạn có thể tìm thấy nội dung hướng dẫn cách cấu hình ứng dụng Workplace với bất kỳ giải pháp nào trong số này tại đây.
Nếu giải pháp EMM của bạn không phải là thành viên của appconfig.org, hãy xem phần này về sự hỗ trợ dành cho nhà cung cấp không thuộc appconfig.
Thông tin này có hữu ích không?