Làm cách nào để thêm ảnh bìa vào sự kiện của tôi trên Workplace?

Cách thêm video hoặc ảnh bìa vào sự kiện khi bạn là người tổ chức:
  1. Đối với sự kiện Riêng tư, nhấp vào Thêm ảnh bìa trong sự kiện. Đối với sự kiện Cộng đồng, nhấp vào Tải ảnh hoặc video lên.
  2. Nhấp vào Tải ảnh hoặc video lên. Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn ảnh hoặc video có kích thước 1200x628 pixel (tương đương với tỷ lệ 2:1). Video nên có thời lượng từ 30 giây đến tối đa 5 phút.
  3. Chọn ảnh hoặc video và đặt lại vị trí nếu muốn, rồi nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Bạn không thể chỉnh sửa kích thước ảnh hoặc video chính sau khi đã thêm vào sự kiện. Nếu đây là sự kiện công khai, ai xem sự kiện cũng đều xem được ảnh và video của sự kiện đó. Ảnh và video đăng trên sự kiện riêng tư chỉ hiển thị với những người được mời.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?