Làm cách nào để sử dụng G-Suite và Azure cho mục đích thêm người trên Workplace?

Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp. Bạn phải là quản trị viên hệ thống thì mới sử dụng được G-Suite và Azure để thêm người. Thiết lập tích hợp IDP bằng Azure và G-Suite cho phép ánh xạ thuộc tính trang cá nhân từ Azure AD hoặc G-Suite đến Workplace.
Cách thêm người bằng G-Suite và Azure:
  1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang cá nhân của bạn.
  2. Nhấp vào Mọi người > Thêm người rồi nhấp vào Thêm người một lần nữa.
  3. Chọn G-Suite hoặc Microsoft Azure AD và làm theo hướng dẫn.
Khi kết nối với G-Suite hoặc Azure, nếu có người đã sử dụng tài khoản Workplace, hãy đảm bảo tên, địa chỉ email và chi tiết tài khoản của người này trong IdP khớp với trang cá nhân của họ trên Workplace. Nếu không, IdP sẽ tạo tài khoản trùng lặp. Nếu sau này họ rời khỏi công ty, tài khoản của họ sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Lưu ý rằng các chi tiết có phân biệt chữ hoa chữ thường.
Lưu ý: Bạn cần ủy quyền cho Workplace truy cập thông tin IdP của mình. Bạn cũng phải là quản trị viên của G-Suite để bật quyền truy cập G-Suite nếu bạn muốn thêm người bằng G-Suite.
Workplace sẽ tự động đồng bộ danh sách người dùng 5 giờ một lần.
Thông tin này có hữu ích không?