Đổi mật khẩu Workplace

Trợ giúp về ứng dụng Android
Trợ giúp trên máy tính
Trợ giúp ứng dụng trên iPhone
Trợ giúp ứng dụng iPad
Bạn chỉ có thể đặt lại mật khẩu Workplace của mình nếu đăng nhập Workplace bằng mật khẩu. Nếu đăng nhập bằng tính năng đăng nhập một lần (SSO) qua dịch vụ cung cấp danh tính (ví dụ: Google Identity hoặc Microsoft Azure AD), bạn sẽ không có mật khẩu Workplace cụ thể nào để thay đổi.
Đổi mật khẩu Workplace
  1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái Workplace.
  2. Nhấp vào SettingsCài đặt.
  3. Nhấp vào Bảo mật và đăng nhập ở menu bên trái.
  4. Nhấp vào Chỉnh sửa ở bên phải Đổi mật khẩu.
Chính sách mật khẩu của Workplace
Mật khẩu phải gồm ít nhất 8 ký tự, trong đó có chữ viết hoa, chữ viết thường và chữ số.
Nếu bạn nhập sai mật khẩu quá 20 lần, tài khoản của bạn sẽ bị khóa tạm thời cho đến khi có thể thử lại.
Quản trị viên không thể đặt mật khẩu mặc định cho tài khoản Workplace.
Có phải dùng riêng tên người dùng và mật khẩu cho Workplace không?
Có. Thông tin đăng nhập như tên người dùng và mật khẩu do người dùng trong Workplace chọn phải dành riêng cho Workplace và tách biệt với mật khẩu dùng trên Facebook.
Bạn không nên dùng cùng mật khẩu này ở bất kỳ nơi nào khác trên mạng. Mật khẩu Workplace phải là duy nhất.
Nội dung này có hữu ích không?
Không