Chuyển email vào hộp thư

Tìm hiểu cách để đảm bảo email từ Workplace chắc chắn chuyển vào hộp thư. Truy cập Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng để có thêm thông tin về việc chuyển email vào hộp thư.

Miền email
Email do Workplace gửi đi sẽ bắt đầu từ miền fbworkmail.com.
Quản trị viên email phải thêm fbworkmail.com làm người gửi an toàn vào máy chủ email. Nếu không, mọi người trong tổ chức sẽ không nhận được email xác nhận tài khoản và không thể tham gia cộng đồng Workplace.
Máy chủ email
Quản trị viên email phải đưa địa chỉ IP của máy chủ gốc email này vào danh sách cho phép để đảm bảo tổ chức của bạn không từ chối email từ Workplace:
66.220.144.128/25 (66.220.144.128 - 66.220.144.254)
66.220.155.128/25 (66.220.155.128 - 66.220.155.254)
69.171.232.128/25 (69.171.232.128 - 69.171.232.254)
69.63.178.128/25 (69.63.178.128 - 69.63.178.254)
69.63.184.0/25 (69.63.184.0 - 69.63.184.126)
Xác minh nguồn gốc email
Để chứng minh rằng email đến từ fbworkmail.com thật sự bắt nguồn từ Facebook, Workplace sử dụng công nghệ DomainKeys Identified Mail (DKIM) đạt tiêu chuẩn của ngành.
Quản trị viên email phải cấu hình máy chủ email của bạn để xác minh bản ghi DKIM của tất cả email từ Workplace, nhờ đó đảm bảo bạn không nhận email giả.
Thông tin này có hữu ích không?
Để email từ Workplace không bị mất trong Microsoft Outlook Clutter, hãy sử dụng PowerShell Exchange Online Commandlet để tạo 2 quy tắc truyền tải sau:
  • New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inboxand not the Clutter or Other folder in Exchange Online"
  • New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online"
Thông tin này có hữu ích không?
Với Microsoft Exchange, bạn có thể đưa miền email Workplace vào danh sách cho phép bằng cách sử dụng Set-MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet.
Thông tin này có hữu ích không?
Ngay cả khi máy chủ thư của bạn chấp nhận email từ Workplace, các ứng dụng email như Microsoft Outlook vẫn có thể đánh dấu email là spam hoặc thư rác. Trong trường hợp đó, người dùng sẽ phải kiểm tra thư mục spam hoặc thư rác để tìm email. Nếu có thể, quản trị viên email của bạn phải đảm bảo ứng dụng email đã thêm fbworkmail.com vào danh sách người gửi an toàn.
Bạn nên làm việc với quản trị viên email để thêm miền fbworkmail.com vào danh sách người gửi an toàn trong ứng dụng email của tổ chức.
Thông tin này có hữu ích không?
Khi đưa miền email vào danh sách cho phép trên Workplace, bạn chứng minh rằng mình có quyền truy cập vào email bạn muốn sử dụng và cho phép những người khác có cùng miền email này tham gia vào Workplace. Những người có cùng miền email này không cần tham gia cùng một Workplace. Họ có thể thiết lập hoặc tham gia các Workplace khác nhau có cùng miền. Đây là cách có thể dùng khi bạn không sở hữu toàn bộ miền.
Bạn cũng có thể tham gia nhiều Workplace có cùng một miền email. Không giới hạn số lượng Workplace mà một miền email hoặc công ty có thể có.
Tìm hiểu cách đưa miền vào danh sách cho phép trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn sẽ phải điều chỉnh chính xác cấu hình DKIM và SPF để đảm bảo máy chủ email có thể xác minh bạn có phải là người gửi email hay không.
Workplace yêu cầu tất cả các email phản hồi được gửi phải phù hợp với DKIM (DomainKeys Identified Mail) hoặc SPF (Sender Policy Framework). Đây là các tiêu chuẩn bảo mật email trong ngành để xác minh chi tiết của người gửi, nhờ đó bảo vệ nhân viên khỏi email mạo danh. Những email không đáp ứng các điều kiện kiểm tra này thường sẽ được xem là spam.
Để đặt cấu hình DKIM và SPF, vui lòng liên hệ quản trị viên IT dựa trên thông tin sau:
Cấu hình DKIM và SPF tùy thuộc máy chủ email và nhà cung cấp DNS cho miền của bạn. Bạn phải căn chỉnh DKIM hoặc SPF, chứ không thể căn chỉnh cả hai.
Đối với G Suite, hãy thực hiện theo hướng dẫn này.
Lưu ý rằng G Suite đặt mặc định là miền chữ ký DKIM. Hành động mặc định này sẽ không phù hợp với DKIM. Vì mail không được ký bằng miền của bạn mà là miền của bên thứ ba nên chúng tôi sẽ từ chối email gửi đến. Vì vậy, bạn phải đặt cấu hình thiết lập DKIM của riêng mình.
Đối với Microsoft Office 365, hãy làm theo hướng dẫn này.
Tìm hiểu thêm về những tiêu chuẩn bảo mật này.
Lưu ý: Nếu không đặt đúng cấu hình DKIM và SPF, Workplace sẽ từ chối tin nhắn bạn gửi cho hoạt động nhóm, chẳng hạn như bài viết trong nhóm hoặc phản hồi bình luận. Nếu điều này xảy ra, người gửi sẽ nhận được tin nhắn bị từ chối từ Workplace hoặc các dịch vụ khác bao gồm Gmail.
Thông tin này có hữu ích không?