API và bot

Xây dựng bot tùy chỉnh để đồng nghiệp tận dụng tối đa thời gian của họ trên Workplace và khám phá API Đồ thị để đưa dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra khỏi Workplace theo quy trình.

Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Với các tích hợp tùy chỉnh dành cho Workplace, giờ đây bạn có thể tạo các bot hiệu quả có thể tương tác với mọi người trong các nhóm và cuộc trò chuyện. Đọc về cách tạo bot.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
Bạn có thể sử dụng API Đồ thị để truy xuất và lưu trữ nội dung từ tài khoản Workplace. Tìm hiểu thêm về API Đồ thị.
Thông tin này có hữu ích không?