API và bot

Xây dựng bot tùy chỉnh để đồng nghiệp tận dụng tối đa thời gian của họ trên Workplace và khám phá API Đồ thị để đưa dữ liệu vào và lấy dữ liệu ra khỏi Workplace theo quy trình.

Với các tích hợp tùy chỉnh dành cho Workplace, giờ đây bạn có thể tạo các bot hiệu quả mà có thể tương tác với mọi người trong các nhóm và đoạn chat. Đọc về cách tạo bot.
Cách tạo bot đăng bài trong nhóm:
  1. Đi đến nhóm của bạn.
  2. Nhấp vào Khác và chọn Tiện ích tích hợp.
  3. Trong phần Tạo bot đăng lên nhóm, nhấp vào Tạo bot.
  4. Nhập tên và mô tả ngắn cho bot của bạn, rồi nhấp vào Tạo.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể sử dụng API Đồ thị để truy xuất và lưu trữ nội dung từ tài khoản Workplace. Tìm hiểu thêm về API Đồ thị.
Thông tin này có hữu ích không?