GIỚI THIỆU

Nhóm

Nhóm cung cấp không gian để truyền tải về các mục tiêu và sở thích chung với đồng nghiệp. Bạn có thể tạo một nhóm để thảo luận về sự phát triển của công ty, đưa ra phản hồi về các dự án và động não về những ý tưởng mới.

Tìm hiểu cách thực hiện:

Thông tin này có hữu ích không?