Nhóm

Nhóm

Nhóm

Nhóm mang lại cho bạn không gian để trao đổi về các mục tiêu và sở thích chung với đồng nghiệp. Bạn có thể tạo một nhóm để thảo luận về sự phát triển của công ty, đóng góp ý kiến về dự án và đưa ra ý tưởng mới.
Tìm hiểu cách thực hiện: