GIỚI THIỆU

Tiện ích tích hợp

Tiện ích tích hợp kết nối Workplace với các công cụ, hệ thống và dịch vụ khác mà bạn, đội ngũ hoặc toàn bộ tổ chức của bạn sử dụng để hoàn thành công việc. Các tiện ích này có thể thông báo cho bạn về hoạt động đang diễn ra bên ngoài dịch vụ Workplace. Nhờ đó, bạn chia sẻ công việc mình đang thực hiện hoặc đơn giản hóa các quy trình thường gặp một cách dễ dàng hơn.

Tìm hiểu cách thực hiện:

Thông tin này có hữu ích không?