Một số tính năng triển khai của MSI dành cho Trò chuyện trên Workplace là gì?

MSI (Microsoft Installer) là định dạng file gói trình cài đặt được Windows dùng để cài đặt, lưu trữ và xóa các chương trình.
Ứng dụng cài đặt này có các tính năng triển khai sau đây dành cho Trò chuyện trên Workplace:
  • Cài đặt ứng dụng cài đặt trong file chương trình.
  • Thiết lập cài đặt sổ đăng ký để chạy ứng dụng cài đặt khi đăng nhập.
  • Chạy ứng dụng cài đặt (không bắt buộc). Nếu bạn không muốn thực hiện bước này (ví dụ: MSI đang được hệ thống cung cấp nào đó chạy trên nhiều PC) thì hãy chạy bằng lệnh "START=N", ví dụ: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
  • Theo mặc định, ứng dụng sẽ chạy vào lần khởi động đầu tiên (đây là hình thức chúng tôi khuyên dùng). Tuy nhiên, bạn có thể vô hiệu hóa bằng lệnh msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" để chạy ứng dụng cài đặt ở chế độ im lặng.
Thông tin này có hữu ích không?