Lập hóa đơn

Chi phí của Workplace sẽ dựa trên số người dùng có thể lập hóa đơn đang hoạt động trong cộng đồng Workplace. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xác định người dùng đang hoạt động, quy trình thanh toán hóa đơn đầu tiên và chính sách bảo vệ thanh toán.

Người dùng có thể lập hóa đơn
Người dùng có thể lập hóa đơn là người có tài khoản Workplace hoạt động trọn vẹn một tháng dương lịch, từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng.
Tài khoản nào được tạo hoặc kết thúc trong tháng dương lịch đó thì không thể lập hóa đơn.
Lưu ý: Tài khoản nào tạo ra sau ngày 1 sẽ không được lập hóa đơn nếu chưa hoạt động đủ một tháng dương lịch.
Thông tin này có hữu ích không?
Người dùng hoạt động hàng tháng là người dùng đã thực hiện bất kỳ hành động nào bên dưới trong 30 ngày qua:
 • Truy cập Workplace thông qua trang web của chúng tôi hoặc thiết bị di động
 • Đã đăng nhập
 • Kiểm tra thông báo trên Workplace hoặc ứng dụng Workplace
 • Sử dụng ứng dụng Work Chat của chúng tôi
Thông tin này có hữu ích không?
On Workplace Advanced and Enterprise, you pay for the number of people who have been invited to claim their Workplace account (including those who have gone on to claim their accounts).
You can provision an unlimited number of people to Workplace. A user becomes a billable person only once they've been invited to sign up for their Workplace account.
Thông tin này có hữu ích không?
Nhân viên tuyến đầu là những người chủ yếu làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc cộng đồng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hoặc bán sản phẩm. Họ cũng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm.
Để đủ tiêu chuẩn sử dụng gói nhân viên tuyến đầu trên Workplace, họ phải đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:
- Thời gian không ngồi làm việc tại bàn ít nhất là 50%.
- Hưởng lương theo giờ.
- Không có địa chỉ email.
Nhân viên CŨNG phải có ít nhất một vai trò phù hợp với các mô tả sau đây:
- Nhân viên tiếp xúc với khách hàng (nhân viên bán hàng, lễ tân, tư vấn, v.v.) ở mọi cấp bậc, kể cả cấp quản lý.
- Nhân viên hậu trường (nhân viên nhà kho, chuyển phát, v.v.) ở mọi cấp bậc, kể cả cấp quản lý.
- Nhân viên bảo trì/sửa chữa điện nước hoặc nhân viên phục vụ công ích (cảnh sát, nhân viên quản lý rác thải, thợ sửa chữa đường dây điện, cán bộ thủy lợi) ở mọi cấp bậc, kể cả cấp quản lý.
- Nhân viên y tế (điều dưỡng, bác sĩ, nhân viên cơ sở khám chữa bệnh) ở mọi cấp bậc, kể cả cấp quản lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Nâng cao
Để xuất danh sách người dùng hoạt động hàng tháng có thể lập hóa đơn, bạn cần đăng nhập máy tính.
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang cá nhân.
 2. Nhấp vào Thanh toán rồi nhấp vào > ở bên phải.
 3. Nhấp vào Xuất người dùng đã lập hóa đơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Không, chúng tôi sẽ không tính phí. Nếu bạn mời ai đó tham gia nhóm đa công ty (MCG) khi công ty họ chưa sử dụng Workplace, họ sẽ được thiết lập bản dùng thử miễn phí gói Workplace Nâng cao trong 30 ngày.
Nếu người mà bạn mời vào MCG làm việc tại một công ty đang sử dụng Workplace Nâng cao, chúng tôi cũng không tính phí.
Thông tin này có hữu ích không?
Thanh toán và hóa đơn
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Nâng cao.
Khách hàng Workplace được dùng thử miễn phí 30 ngày. Sau khi hết thời gian dùng thử miễn phí, chu kỳ lập hóa đơn sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng dương lịch tiếp theo. Vào cuối tháng đó, hóa đơn sẽ được tạo dựa trên số người dùng đang hoạt động của tháng đó. Các ngày nằm trong khoảng từ cuối thời gian dùng thử miễn phí đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sẽ không bị tính phí.
Ví dụ: nếu thời gian dùng thử miễn phí của bạn kết thúc vào ngày 18/10, khoảng thời gian từ 19/10 đến 31/10 cũng sẽ không bị tính phí. Chu kỳ lập hóa đơn sẽ bắt đầu vào ngày 01/11.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Nâng cao. Bạn cần truy cập Bảng điều khiển quản trị trên máy tính để xem bản kê giao dịch lập hóa đơn Workplace Nâng cao.
Để xem bảng kê chi tiết, hãy nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang cá nhân Workplace, rồi chọn Thanh toán.
Lưu ý rằng đơn vị tiền tệ lập hóa đơn là USD. Mọi giá cả đều không bao gồm thuế hiện hành. Bạn có thể truy cập facebook.com/workplace/pricing để biết thông tin mới nhất về giá cả.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Nâng cao. Bạn cần truy cập Bảng điều khiển quản trị trên máy tính để thiết lập thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Để thiết lập thanh toán bằng thẻ tín dụng, hãy nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở phía trên bên trái của trang cá nhân Workplace, rồi chọn Thanh toán để thêm chi tiết thanh toán.
Phương thức thanh toán
Chúng tôi hỗ trợ Amex (ngoại trừ Brazil), Visa, Discover và Mastercard.
Lưu ý rằng đơn vị tiền tệ lập hóa đơn là USD. Mọi giá cả đều không bao gồm thuế hiện hành. Bạn có thể truy cập facebook.com/workplace/pricing để biết thông tin mới nhất về giá cả.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Nâng cao.
Các công ty có khoản phí hàng tháng hơn $5.000 sẽ đủ điều kiện để lập hóa đơn thay vì thanh toán bằng thẻ tín dụng. Người quản lý tài khoản Workplace của bạn sẽ giúp bạn thiết lập tài khoản để lập hóa đơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Nâng cao. Bạn có thể không truy cập được tab Báo cáo trong Bảng điều khiển quản trị vì chúng tôi đang trong quá trình triển khai tính năng này.
Kết quả tính toán trên hóa đơn thường nhỏ hơn kết quả bạn nhìn thấy trong tab Báo cáo của Bảng điều khiển quản trị. Người dùng hoạt động hàng tháng cho mục đích lập hóa đơn là người có tài khoản Workplace vào ngày đầu tiên của tháng, cũng là người đã đăng nhập để truy cập cộng đồng Workplace, Bảng điều khiển quản trị hoặc Trò chuyện trên Workplace trong tháng đó. (Không tính thông báo đẩy mà bạn nhận được trên di động hoặc qua email).
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Nâng cao.
Cách thêm số đơn đặt hàng vào hóa đơn:
 1. Ở trên cùng bên trái Workplace, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Thanh toán > Chi tiết về doanh nghiệp.
 3. Nhập chi tiết số đơn đặt hàng vào trường thông tin đã chỉ định.
Lưu ý: Nếu cộng đồng của bạn đã được thiết lập để lập hóa đơn, sẽ có khoảng trống để bạn thêm số đơn đặt hàng khi truy cập hóa đơn của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Workplace for Good
Facebook sử dụng TechSoup để xác minh tổ chức đăng ký tham gia Workplace for Good có phải là tổ chức phi chính phủ có trạng thái phi lợi nhuận hợp lệ hay không.
Để đủ điều kiện nhận được quyền truy cập miễn phí vào Workplace Nâng cao, các tổ chức phải đăng ký với đối tác TechSoup tại địa phương hoặc phải đủ điều kiện tham gia Workplace for Good. Lưu ý rằng một số loại tổ chức không được tham gia Workplace for Good như mô tả tại đây.
Để đăng ký tham gia Workplace for Good:
 1. Truy cập TechSoup để nhận mã xác thực. Mã xác thực TechSoup là mã duy nhất, áp dụng cho các tổ chức phi lợi nhận đã được TechSoup xác thực. Mã xác thực là một dãy số và chữ, thường kết thúc bằng một phần tên của tổ chức. Ví dụ: 123a4567@MyOrgName.
 2. Truy cập tab Workplace for Good trong Bảng điều khiển quản trị Workplace của bạn để nhập Mã xác thực TechSoup.
 3. Nếu đủ điều kiện tham gia Workplace for Good, bạn sẽ nhận được tin nhắn báo trạng thái của bạn đã xác minh thành công.
Bạn cũng có thể truy cập Workplace for Good để biết thêm thông tin và đăng ký chương trình.
Facebook xác định một tổ chức đủ điều kiện tham gia Workplace for Good theo quyết định riêng của mình, đồng thời có quyền đồng ý/từ chối đơn đăng ký hay tư cách tham gia của một tổ chức bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Facebook có thể bổ sung hoặc sửa đổi nguyên tắc về điều kiện tham gia Workplace for Good bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Nếu một tổ chức không còn đủ điều kiện tham gia chương trình Workplace for Good do chính sách của Facebook hoặc trạng thái của tổ chức đó thay đổi, Facebook sẽ thông báo trước cho tổ chức này ít nhất 3 tháng. Sau thông báo trên, chúng tôi sẽ áp dụng mức phí tiêu chuẩn cho hoạt động truy cập và sử dụng Workplace của tổ chức đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Workplace for Good trao quyền sử dụng miễn phí Workplace Nâng cao cho các tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Workplace for Good.

Ai đủ điều kiện?
Khi có yêu cầu, kết quả xác minh cũng như sự chấp thuận bằng văn bản, Facebook có thể cấp quyền truy cập Workplace Nâng cao miễn phí cho các tổ chức phi chính phủ thuộc diện phi lợi nhuận theo xác minh của đối tác chúng tôi TechSoup hoặc đối tác của TechSoup tại địa phương.
Facebook xác định một tổ chức đủ điều kiện tham gia Workplace for Good theo quyết định riêng của mình, đồng thời có quyền đồng ý/từ chối đơn đăng ký hay tư cách tham gia của một tổ chức bất cứ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Facebook có thể bổ sung hoặc sửa đổi nguyên tắc về điều kiện tham gia Workplace for Good bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
Nếu một tổ chức không còn đủ điều kiện tham gia chương trình Workplace for Good do chính sách của Facebook hoặc trạng thái của tổ chức đó thay đổi, Facebook sẽ thông báo trước cho tổ chức này ít nhất 3 tháng. Sau thông báo trên, chúng tôi sẽ áp dụng mức phí tiêu chuẩn cho hoạt động truy cập và sử dụng Workplace của tổ chức đó.
Các tổ chức không đủ điều kiện
Tuy nhiên, các tổ chức sau đây không đủ điều kiện tham gia Workplace for Good, bất kể trạng thái phi lợi nhuận là gì:
 • Tổ chức liên quan đến bảo hiểm y tế hoặc các chương trình sức khỏe nhóm.
 • Trường học, trường đại học và các tổ chức học thuật khác, bao gồm học khu, hiệp hội thể thao và tổ chức dịch vụ giáo dục.
 • Tổ chức, cơ quan hoặc đơn vị chính phủ.
 • Tổ chức hoạt động chính trị và lập pháp (bao gồm tổ chức vận động).
 • Nhà thờ và các tổ chức tôn giáo khác.
 • Giải đấu thể thao chuyên nghiệp.
 • Hiệp hội tín dụng và các tổ chức tương hỗ khác.
Tạo tài khoản
Tổ chức đủ điều kiện tham gia chương trình Workplace for Good chỉ có thể tạo tài khoản người dùng cho nhân viên chính thức, nhà thầu và tình nguyện viên của mình. Nếu tổ chức này lại tạo tài khoản người dùng cho bất kỳ ai khác, Facebook có quyền tính phí theo mức tiêu chuẩn đối với những tài khoản người dùng đó.
Thông tin này có hữu ích không?