Lập hóa đơn

Chi phí sử dụng Workplace sẽ tuỳ thuộc vào số người dùng có thể lập hóa đơn trong cộng đồng Workplace. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xác định người dùng có thể lập hóa đơn, cách bạn thanh toán hóa đơn đầu tiên và việc bảo vệ thanh toán.

Người dùng có thể lập hóa đơn
Người dùng có thể lập hóa đơn là người đã được mời vào Workplace của bạn. Người dùng chỉ trở thành người có thể lập hóa đơn khi họ chuyển từ trạng thái được cấp phép (hoặc đang chờ lời mời) sang được mời. Bạn có thể cấp phép không giới hạn số lượng người tham gia Workplace mà không mất phí.
Lưu ý: Bất kỳ tài khoản nào được mời trước khi hết một tháng dương lịch sẽ không bị lập hóa đơn cho tháng đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Trên Workplace, bạn trả phí theo số người được mời xác nhận tài khoản Workplace (kể cả những người đã tiến hành xác nhận tài khoản).
Số người mà bạn có thể cấp phép tham gia Workplace không bị giới hạn. Chúng tôi chỉ lập hoá đơn cho những người dùng đã được mời đăng ký tài khoản Workplace.
Tìm hiểu thêm về cách tạo và xóa tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Nhân viên tuyến đầu là những người chủ yếu làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc công chúng để cung cấp dịch vụ, hỗ trợ hoặc bán sản phẩm. Khái niệm này bao gồm cả những nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất và phân phối sản phẩm.
Để tìm hiểu một nhân viên có đủ điều kiện tham gia gói Workplace dành cho Nhân viên tuyến đầu hay không, hãy xem xét những yếu tố sau:
Nhân viên đó có địa chỉ email mà không chia sẻ với người khác không?
 • Nếu không có địa chỉ email riêng thì họ đủ điều kiện tham gia gói Workplace dành cho Nhân viên tuyến đầu. Nếu địa chỉ email riêng thì nhân viên đó chỉ đủ điều kiện tham gia gói Workplace dành cho Nhân viên tuyến đầu nếu các tuyên bố sau đúng.
Nhân viên đó thường xuyên di chuyển (hoặc không sử dụng thiết bị dành riêng cho họ) ít nhất 50% thời gian?
 • Nếu vậy, họ đủ tiêu chuẩn làm nhân viên tuyến đầu.
Nhân viên đó có được trả lương theo giờ không?
 • Nếu vậy, họ đủ tiêu chuẩn làm nhân viên tuyến đầu.
Các điều kiện khác
Cuối cùng, nhân viên đó phải khớp với một trong các mô tả vai trò sau:
 • Nhân viên tiếp xúc với khách hàng (nhân viên bán hàng, lễ tân, tư vấn, v.v.) thuộc mọi cấp bậc, kể cả quản lý.
 • Nhân viên hậu cần (nhân viên nhà kho, người chuyển phát, v.v.) thuộc mọi cấp bậc, kể cả quản lý.
 • Nhân viên tiện ích hoặc dịch vụ công ích (cảnh sát, nhân viên quản lý chất thải, thợ sửa dây điện, nhân viên cấp thoát nước) thuộc mọi cấp bậc, kể cả quản lý.
 • Nhân viên y tế (y tá, bác sĩ, nhân viên cơ sở khám chữa bệnh) thuộc mọi cấp bậc, kể cả quản lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho những quản trị viên hệ thống trên Workplace không trả tiền cho Workplace thông qua người bán lại.
Để xuất danh sách người dùng hoạt động hàng tháng có thể lập hóa đơn, bạn cần đăng nhập vào Workplace từ máy tính.
 1. Nhấp vào trên bảng điều khiển bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Thanh toán. Bạn có thể cần nhập mật khẩu của mình.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các khoản thanh toán trên Workplace mà mình đã thực hiện từ trước đến nay. Nhấp vào ID giao dịch cho khoảng thời gian bạn muốn xem.
 4. Nhấp vào Xuất người dùng đã lập hóa đơn.
Bạn sẽ nhận được email có file thông tin về người dùng đã sẵn sàng để tải xuống.
Thông tin này có hữu ích không?
Không, chúng tôi sẽ không tính phí. Nếu bạn mời ai đó tham gia nhóm đa công ty (MCG) khi công ty họ chưa sử dụng Workplace, họ sẽ được thiết lập bản dùng thử miễn phí Workplace trong 30 ngày.
Nếu người mà bạn mời vào MCG làm việc tại một công ty đã sử dụng Workplace, chúng tôi cũng không tính phí.
Thông tin này có hữu ích không?
Thanh toán và hóa đơn
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Nâng cao.
Khách hàng Workplace được dùng thử miễn phí 30 ngày. Sau khi hết thời gian dùng thử miễn phí, chu kỳ lập hóa đơn sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng dương lịch tiếp theo. Vào cuối tháng đó, hóa đơn sẽ được tạo dựa trên gói giá của phiên bản bạn sử dụng. Các ngày nằm trong khoảng từ cuối thời gian dùng thử miễn phí đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sẽ không bị tính phí.
Ví dụ: nếu thời gian dùng thử miễn phí của bạn kết thúc vào ngày 18/10, khoảng thời gian từ 19/10 đến 31/10 cũng sẽ không bị tính phí. Chu kỳ lập hóa đơn sẽ bắt đầu vào ngày 01/11.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace. Bạn cần truy cập Bảng điều khiển quản trị trên máy tính để xem bảng kê giao dịch lập hóa đơn Workplace.
Để xem bảng kê chi tiết, hãy nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang cá nhân Workplace, rồi chọn Thanh toán.
Lưu ý rằng đơn vị tiền tệ lập hóa đơn là USD. Mọi giá cả đều không bao gồm thuế hiện hành. Bạn có thể truy cập facebook.com/workplace/pricing để biết thông tin mới nhất về giá.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace. Bạn cần truy cập Bảng điều khiển quản trị trên máy tính để thiết lập thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Để thiết lập phương thức thanh toán, hãy nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace rồi chọn Thanh toán để thêm chi tiết thanh toán.
Phương thức thanh toán
Chúng tôi hỗ trợ Amex (ngoại trừ Brazil), Visa, Discover và Mastercard. Chúng tôi cũng hỗ trợ PayPal ở một số quốc gia.
Lưu ý rằng đơn vị tiền tệ lập hóa đơn là USD. Mọi giá cả đều không bao gồm thuế hiện hành. Bạn có thể truy cập facebook.com/workplace/pricing để biết thông tin mới nhất về giá.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Nâng cao.
Các công ty có khoản phí hàng tháng hơn $5.000 sẽ đủ điều kiện để lập hóa đơn thay vì thanh toán bằng thẻ tín dụng. Người quản lý tài khoản Workplace của bạn sẽ giúp bạn thiết lập tài khoản để lập hóa đơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Để thay đổi thẻ tín dụng liên kết với Workplace, hãy nhấp vào Bảng điều khiển quản trị trong phần điều hướng bên trái của Workplace rồi chọn Thanh toán.
Nếu thanh toán trên $5.000/tháng, bạn cũng có thể thanh toán thông qua hóa đơn và chuyển khoản ngân hàng. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để tiến hành thanh toán hóa đơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Thông báo hàng tháng sẽ được gửi đến tất cả Quản trị viên hệ thống nhưng không đính kèm hóa đơn. Họ sẽ phải tải hóa đơn xuống bằng cách truy cập Bảng điều khiển quản trị và nhấp vào Thanh toán. Sao kê này bao gồm số lượng người dùng có thể lập hoá đơn trong cộng đồng, số tiền bạn sẽ trả cho mỗi người và phương thức thanh toán sẽ áp dụng.
Bạn có thể tham khảo mẫu sao kê chi tiết dưới đây:
Bạn có thể xem toàn bộ lịch sử lập hoá đơn và tải xuống tất cả hoá đơn trước đây trong phần Thanh toán của Bảng điều khiển quản trị.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách thay đổi nơi gửi hóa đơn Workplace:
 1. Mở Bảng điều khiển quản trị từ thanh điều hướng Workplace.
 2. Nhấp vào Thanh toán.
 3. Nhấp vào Chi tiết về doanh nghiệp.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa.
Lúc này, bạn có thể cập nhật thông tin của mình. Khi hoàn tất, nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Cách thêm số đơn đặt hàng vào hóa đơn:
 1. Ở trên cùng bên trái Workplace, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Thanh toán, rồi nhấp vào Chi tiết về doanh nghiệp.
 3. Nhập chi tiết số đơn đặt hàng vào trường thông tin đã chỉ định.
Lưu ý: Nếu cộng đồng của bạn đã được thiết lập để lập hóa đơn, sẽ có khoảng trống để bạn thêm số đơn đặt hàng khi truy cập hóa đơn của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Nếu chưa thanh toán hóa đơn, bạn có thể bị chặn khi tìm cách truy cập Workplace.
Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Bạn có thể bị chặn khi tìm cách truy cập Workplace nếu không có thẻ tín dụng hợp lệ được liệt kê trong tab Thanh toán.
Nếu Workplace bị chặn do thanh toán bằng thẻ tín dụng không thành công, bạn sẽ thấy màn hình để Tải hóa đơn mới nhất xuốngCập nhật chi tiết thanh toán.
Người dùng sẽ được thông báo Workplace của họ bị chặn trong thời gian giải quyết sự cố. Họ có thể tải dữ liệu Workplace của mình xuống ngay cả khi bị khóa tài khoản.
Thanh toán theo hóa đơn
Bạn có thể bị chặn khi tìm cách truy cập Workplace nếu chưa thanh toán hóa đơn mới nhất. Bạn có thể xem hóa đơn trong tab Thanh toán của Bảng điều khiển quản trị.
Nếu Workplace bị chặn do chưa thanh toán hóa đơn, quản trị viên hệ thống sẽ thấy màn hình để Tải hóa đơn mới nhất xuống. Sau khi thanh toán hóa đơn, họ có thể gửi chứng từ thanh toán đến địa chỉ email ar@fb.com để tăng tốc quy trình cho phép bạn sử dụng Workplace trở lại.
Người dùng sẽ được thông báo Workplace của họ bị chặn trong thời gian giải quyết sự cố. Họ có thể tải dữ liệu Workplace của mình xuống ngay cả khi bị khóa tài khoản.
Thông tin này có hữu ích không?
Khắc phục sự cố
Bạn có thể kiểm tra các điều sau nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng không thành công. Nguyên nhân phổ biến nhất của việc thanh toán không thành công là thẻ đã chạm hạn mức tín dụng hoặc đã hết hạn.
Nếu bạn thanh toán cho Workplace không thành công, chúng tôi sẽ gửi email cho quản trị viên hệ thống Workplace của bạn và bạn có thể thêm thẻ mới trong vòng 14 ngày. Sau khi bạn thêm thẻ mới, chúng tôi sẽ tự động xử lý thanh toán. Nếu chúng tôi không nhận được thanh toán trong vòng 14 ngày, bạn sẽ mất quyền truy cập Workplace. Dữ liệu Workplace của bạn sẽ được lưu trữ trong 90 ngày nhưng sau đó sẽ bị xóa, trừ khi chúng tôi nhận được thanh toán.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ nếu cho rằng hóa đơn có vấn đề.
Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ trên Workplace:
 1. Mở Bảng điều khiển quản trị từ thanh điều hướng Workplace.
 2. Nhấp vào Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
  1. Bạn cũng có thể truy cập phần Liên hệ với bộ phận hỗ trợ tại đây.
 3. Nhấp vào Đặt câu hỏi để gửi tin nhắn đến bộ phận hỗ trợ Workplace.
 4. Bạn cũng có thể nhấp vào Chat với chúng tôi để được hỗ trợ thông qua tính năng nhắn tin tức thì. Hỗ trợ qua chat vẫn đang trong quá trình triển khai nên có thể bạn chưa sử dụng được.
Bạn cũng có thể truy cập màn hình này bằng cách nhấp vào trong thanh điều hướng Workplace và chọn Liên hệ với bộ phận hỗ trợ Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?
Kết quả tính toán trên hóa đơn thường thấp hơn kết quả bạn thấy trong phần Báo cáo của Bảng điều khiển quản trị. Người dùng có thể lập hóa đơn là người đã được mời xác nhận tài khoản Workplace (kể cả những người đã thực hiện việc xác nhận tài khoản).
Thông tin này có hữu ích không?