Xác minh miền

Xác minh miền email để đảm bảo người phù hợp sẽ trở thành quản trị viên hệ thống ban đầu cho cộng đồng. Điều này cũng hỗ trợ chúng tôi nhận ra những người thuộc tổ chức của bạn khi họ đăng ký tài khoản Workplace lần đầu tiên. Tìm hiểu thêm tại Trung tâm tài nguyên dành cho khách hàng.

Quản lý miền
Chúng tôi xác minh miền email của bạn để đảm bảo cấp quyền truy cập của quản trị viên hệ thống cho đúng người. Quản trị viên hệ thống có quyền điều hành và quản lý cộng đồng của bạn.
Nếu gặp sự cố khi xác minh miền email, bạn nên liên hệ với ai đó trong bộ phận CNTT có khả năng tiến hành xác minh miền cho bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Bạn có thể thêm và xác minh miền email bằng cách truy cập Bảng điều khiển quản trị.
Cách thêm miền email:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Chọn tab Miền email.
 4. Trong Cho phép danh sách hoặc xác minh miền, hãy nhập tên miền và chọn Thêm miền.
Lưu ý: Nếu gặp thông báo lỗi cho biết miền của bạn đã có người sử dụng, nguyên nhân có thể là miền bạn đề xuất đã có công ty khác dùng hoặc miền bạn đang thêm là miền công khai. Nếu bạn cho rằng đây là sự nhầm lẫn và có thể chứng minh quyền sở hữu miền này, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.
Để xác minh miền email, bạn có thể sử dụng 1 trong 3 phương pháp sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào Xác minh bên cạnh tên miền email của mình.
Xác minh email:
 1. Nhấp vào Gửi email.
 2. Chọn địa chỉ email nhận email xác nhận.
 3. Chọn địa chỉ email quản trị sẽ nhận mã xác minh, ví dụ: admin@ administrator@ postmaster@ webmaster@ hostmaster@.
 4. Làm theo hướng dẫn trong email.
Sử dụng tính năng tải file HTML lên:
 1. Chọn Tải lên tập tin HTML.
 2. Chọn Tải lên tập tin HTML để tải tập tin HTML lên trang web của bạn. Để thực hiện việc này, bạn cần có quyền truy cập của quản trị viên vào thư mục gốc của trang web. Điều này sẽ xác minh ngay miền của bạn.
Thêm bản ghi DNS TXT:
 1. Nhấp vào Cập nhật bản ghi DNS.
 2. Để thực hiện điều này, bạn phải đăng nhập được vào nhà cung cấp tên miền. Quá trình này có thể mất đến 72 giờ.
Lưu ý rằng các bước cụ thể cho mỗi dịch vụ có thể khác nhau. Nếu bạn cần thêm trợ giúp, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của máy chủ miền hoặc tham khảo tài liệu của họ.
Lưu ý: Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng một trong những phương pháp này, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp thêm. Nếu bạn không có quyền truy cập máy chủ DNS hoặc trang web, hãy liên hệ với bộ phận CNTT của công ty.
Thông tin này có hữu ích không?
Để xác minh miền của bạn bằng DNS TXT trên Workplace, hãy làm theo các bước này. Sau đó, bạn cần làm theo hướng dẫn do công ty đăng ký của mình cung cấp. Thông thường, công ty đăng ký sẽ có bộ hướng dẫn riêng về cách xác minh miền bằng DNS TXT. Nếu bạn không tìm thấy những hướng dẫn đó, hãy liên hệ với dịch vụ hỗ trợ của công ty đăng ký hoặc xem trong Trung tâm trợ giúp của họ.
Dưới đây là danh sách các miền thường dùng, kèm theo liên kết đến trung tâm trợ giúp của họ và hướng dẫn về cách xác minh miền bằng DNS TXT của mỗi công ty đăng ký. Lưu ý rằng Workplace không liên kết với các trang web này nên chúng tôi không thể cung cấp hướng dẫn cho bạn.
Hướng dẫn về bản ghi DNS TXTTrang Liên hệ với chúng tôi hoặc Trung tâm trợ giúp
NameCheapHướng dẫnHỗ trợ
BluehostHướng dẫnLiên hệ
HostgatorHướng dẫnHỗ trợ
GoDaddyHướng dẫnLiên hệ
HoverHướng dẫnLiên hệ
GandiHướng dẫnLiên hệ
DreamHostHướng dẫnHỗ trợ
Name.comHướng dẫnCơ sở kiến thức
1 and 1Hướng dẫnLiên hệ
Network SolutionsHướng dẫnLiên hệ
101domainHướng dẫnHỗ trợ
EnCircaHướng dẫnLiên hệ
Register.comKhông tìm thấyHỗ trợ
dynadotHướng dẫnCâu hỏi thường gặp
iPageHướng dẫnHỗ trợ
internetbsKhông tìm thấyLiên hệ
eNomHướng dẫnTrung tâm trợ giúp
webairKhông tìm thấyLiên hệ
hosting24Không tìm thấyLiên hệ
EuroDNSHướng dẫnHỗ trợ
NominetKhông tìm thấyLiên hệ
123-RegHướng dẫnHỗ trợ
Miền GoogleHướng dẫnHỗ trợ
InMotionHostHướng dẫnHỗ trợ
LogicBoxesHướng dẫnLiên hệ
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao. Bạn chỉ xác minh được miền của mình nếu đăng nhập Workplace bằng máy tính.
Cách xác minh miền bằng file HTML:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Cài đặt > Miền email đã xác minh.
 3. Bên dưới Thêm miền mới, hãy nhập miền của bạn.
 4. Nhấp vào Thêm miền.
 5. Nhấp vào Tải lên file HTML rồi tải xuống file HTML. Sau đó, bạn cần tải file HTML lên thư mục gốc của trang web.
 6. Nhấp vào Xác minh trên trang web sau khi tải file lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Để tìm nhà đăng ký miền của công ty, hãy làm theo các bước sau trên máy tính:
 1. Chèn miền của bạn vào một trong các dịch vụ tra cứu WHOIS miễn phí sau:
 2. Sau khi tìm thấy miền, bạn cần tìm Nhà đăng ký của miền đó. Để làm điều này, hãy ấn CTRL + F trên máy tính Windows hoặc Command + F trên máy tính Apple. Tìm từ "Registrar" (Nhà đăng ký) trong WHOIS.
 3. Tên nhà đăng ký của miền sẽ hiển thị gần từ "Registrar", trừ khi tên này được đánh dấu là riêng tư. Vì mục đích của bài viết này trong Trung tâm trợ giúp, hãy giả sử rằng bạn tìm được Nhà đăng ký có tên là Network Solutions.
 4. Sau khi tìm thấy Nhà đăng ký, bạn cần tìm hướng dẫn sửa đổi bản ghi TXT của nhà đăng ký đó. Bạn nên tìm hướng dẫn bằng cách tìm “Network Solutions txt record”(Bản ghi txt của Network Solutions) trên Google.
Lưu ý rằng hướng dẫn này sẽ không liên kết với Workplace theo bất kỳ cách nào. Nếu không chắc chắn về hướng dẫn, bạn nên liên hệ với Trung tâm trợ giúp hoặc Đường dây trợ giúp của Nhà đăng ký.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao.
Bạn phải đăng nhập Workplace trên máy tính thì mới xem được miền email nào mà công ty mình đăng ký.
Cách xem những miền email nào mà công ty bạn đăng ký:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái trang cá nhân.
 2. Nhấp vào Cài đặt rồi cuộn đến Tài khoản và trang cá nhân. Tại đây, bạn có thể xem số lượng miền email mà công ty mình thiết lập.
Lưu ý: Việc đăng ký miền email sẽ đảm bảo rằng không cộng đồng nào khác có thể tạo tài khoản sử dụng miền email đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Admins can choose to turn on the self-invite setting to allow anyone from the chosen email domains to join their Workplace without being invited.
To turn on self-invite:
 1. From the Admin Panel, click Settings.
 2. Click the Company Settings tab.
 3. Under Joining this Workplace, click the option next to Anyone from the following email domains can join.
 4. Under Access Requests, click the option next to Automatically approve requests from these email domains.
 5. This will enable people from the chosen verified or allow-listed email domains to automatically join your Workplace without request.
  You can find out more about managing your email domains here.
Thông tin này có hữu ích không?
Danh sách miền cho phép
Allow-listing grants Workplace admins without verified domains the ability for certain actions to be taken for Workplace that were previously restricted to only verified domains. However, it still doesn’t allow the full range of technical and administrative features that comes with verifying a domain, such as SSO.
If you are unable to or choose not to verify your domain, allow-listing is an option that allows some control over Workplace creations. Allow-listing still enables users to create new Workplaces under that email domain.
To allow-list your domain:
 1. Click Admin Panel.
 2. Click Settings.
 3. Select the Email Domains tab.
 4. Under Allow List or Verify a Domain, enter the domain name and select Add Domain.
 5. In the next tab that opens, click Allow List Multiple Domains.
If you choose to allow-list your domain, you can still verify it at any time.
Thông tin này có hữu ích không?
Admins can choose to either verify a domain, allow-list it or do nothing. If you’re unable to verify your domain, you have the option to allow-list. Allow-listing your domain allows other people with the same email domain to create separate Workplace accounts. If you choose to allow-list your domain, you can still verify it at any time.
A verified domain proves that you exclusively own that domain. Once your email domain is verified, users within your Workplace won’t be able to create new Workplaces using that domain.
Verified domains have the following features:
 • The ability to edit PII (personally identifiable information)
 • Send users notifications prior to profiles being claimed
 • SSO login
If your domain is verified, other allow-listed Workplaces won’t be shown as options for users to join.
You can find out more about SSO here.
Thông tin này có hữu ích không?