Tính năng chat đa công ty hoạt động như thế nào trên Workplace?

Với tính năng chat đa công ty (MCC), mọi người trong nhóm đa công ty (MCG) có thể chat, gọi video và gọi thoại riêng hoặc trò chuyện nhóm. Người dùng cần đáp ứng một số yêu cầu để sử dụng tính năng chat đa công ty:
  • Họ phải ở trong cùng một nhóm đa công ty.
  • Họ cần có miền đã xác minh (tức là miền của họ phải khớp với miền đã xác minh của công ty họ).
  • Họ không đổi tên trong tháng vừa qua.
Nếu bạn bắt đầu chat với người làm việc ở tổ chức khác đáp ứng tiêu chí nêu trên, họ sẽ nhận được tin nhắn đang chờ. Trong tin nhắn đang chờ đó, người này sẽ có thể thấy tên, chức danh, công ty, ảnh đại diện của bạn và nội dung tin nhắn. Người này không thể xem hoặc tìm kiếm trang cá nhân của bạn. Trạng thái tin nhắn sẽ không chuyển sang là đã gửi cho đến khi họ chấp nhận tin nhắn.
Sau khi người này chấp nhận tin nhắn của bạn, bạn sẽ có thể:
  • Tìm kiếm họ trong Workplace và Chat trên Workplace.
  • Bắt đầu chat, cuộc gọi thoại hoặc gọi video với họ.
  • Xem trạng thái tin nhắn (đã gửi hoặc đã đọc; các trạng thái này hiển thị cho cả đôi bên trong đoạn chat đó).
  • Thêm người này vào nhóm chat.
Lưu ý: Người dùng chỉ có thể tạo tối đa 25 đoạn chat đa công ty mỗi ngày. Hiện tại, chỉ người dùng có tài khoản được quản lý mới có thể sử dụng beta chat đa công ty riêng.
Chat đa công ty đồng bộ
Khi tạo nhóm tiêu chuẩn hoặc nhóm đa công ty trên Workplace, bạn sẽ có lựa chọn tạo nhóm chat đồng bộ.
Nhóm chat đồng bộ sẽ tự động thêm tất cả thành viên trong nhóm đa công ty của bạn. Nếu một thành viên rời nhóm thì đồng thời họ cũng sẽ rời khỏi đoạn chat. Tuy nhiên, nếu thành viên nhóm rời khỏi đoạn chat thì họ vẫn ở trong nhóm.
Khác với đoạn chat đa công ty được tạo thủ công, nếu bạn mời ai đó vào nhóm đa công ty khi đã bật chat đồng bộ thì họ sẽ không nhận được tin nhắn đang chờ. Thay vào đó, họ sẽ nhận được lời mời tham gia nhóm, đồng thời tự động được thêm vào đoạn chat nếu chấp nhận lời mời.
Quản trị viên nhóm có thể tắt tính năng này bất cứ lúc nào trong phần cài đặt nhóm. Lưu ý rằng để tính năng chat đồng bộ hoạt động, nhóm phải có dưới 250 thành viên.
Thông tin này có hữu ích không?