Bảng tin

Tùy chỉnh bảng tin trên Workplace để xem những bài viết và thông tin mới mà bạn ưu tiên.

Bạn có thể bỏ theo dõi hoặc ẩn người và tin khỏi Bảng tin của mình. Nếu ẩn một tin khỏi Bảng tin, bạn sẽ ít có khả năng nhìn thấy tin tương tự trên Bảng tin của mình sau này.
Cách ẩn tin [hoặc người]:
 1. Nhấp vào ở trên cùng bên phải bài viết.
 2. Chọn Ẩn bài viết hoặc Ẩn tất cả khỏi [tên].
Lưu ý: Nếu không nhìn thấy bài viết mà mình muốn xem trong Bảng tin, bạn có thể tham gia nhiều nhóm hoặc theo dõi nhiều người hơn nữa.
Thông tin này có hữu ích không?
Tin trong Bảng tin có thể bao gồm cập nhật trạng thái, ảnh, video, liên kết, bình luận và lượt thích. Tin hiển thị trong Bảng tin được xác định theo một số yếu tố, bao gồm:
 • Bài viết trong nhóm mà bạn là thành viên.
 • Bài viết trên dòng thời gian của những người bạn theo dõi.
Nếu đã xem hết nội dung hiển thị trên Bảng tin, bạn cũng có thể xem các đề xuất tham gia nhóm mở và bài viết thịnh hành của nhóm.
Hoạt động trước đây của bạn trên Workplace cũng có thể ảnh hưởng đến tin trong Bảng tin. Ví dụ: nếu trước đây bạn thích hoặc bình luận về ảnh, thì có nhiều khả năng bạn sẽ thấy ảnh trong Bảng tin của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Đôi khi, bài viết mà bạn đã xem sẽ chuyển lên đầu Bảng tin nếu có đồng nghiệp thích hoặc bình luận về bài viết đó. Nhờ vậy, bạn nhìn thấy những bài viết quan trọng với mình và bài viết mà đồng nghiệp tương tác nhiều nhất.
Thông tin này có hữu ích không?
Khi theo dõi đồng nghiệp, bạn sẽ nhìn thấy bài viết của họ trong Bảng tin của mình. Bạn có thể theo dõi đồng nghiệp, những người trong đội ngũ khác hoặc cán bộ điều hành ở công ty mình. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy bài viết hiển thị với toàn công ty hoặc được đăng lên nhóm mà bạn tham gia.
Khi một đồng nghiệp theo dõi bạn, họ sẽ nhìn thấy các bài viết hiển thị với công ty bạn trong Bảng tin của họ. Nếu bạn đăng lên nhóm kín hoặc bí mật, đồng nghiệp sẽ chỉ nhìn thấy bài viết khi họ là thành viên của nhóm mà bạn đăng lên.
Khi bỏ theo dõi đồng nghiệp, bạn sẽ ít nhìn thấy bài viết của họ hơn trong Bảng tin của mình. Bạn có thể kết nối lại với đồng nghiệp mà mình đã bỏ theo dõi bằng cách theo dõi họ một lần nữa.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể bật/tắt cài đặt tự động phát video của Workplace.
Cách dừng phát video tự động trên máy tính:
 1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái Workplace > nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Video tự phát và chọn Tắt.
Thông tin này có hữu ích không?
To better focus on your News Feed, you can temporarily hide the panels on the left and right of your Workplace.
The left panel contains your most used groups, recent chats and notifications. To hide this panel:
 1. Go to either your Workplace News Feed, chats or a group.
 2. Hover over the left panel and click .
The right panel can contain upcoming events, suggested groups and trending posts from your organization. When you are looking at a group or chat, the right panel changes to show recent activity and group descriptions. To hide this panel:
 1. Go to either your Workplace News Feed, chats or a group.
 2. Hover over the right panel and click .
To reopen either panel, click the relevant icon a second time.
Default view
The current state of your left or right panels will only last as long as your current session. If you open Workplace in a new tab, both panels will be open again.
Thông tin này có hữu ích không?