Bảng tin

Tùy chỉnh bảng tin trên Workplace để xem những bài viết và thông tin mới mà bạn ưu tiên.

Bạn có thể bỏ theo dõi hoặc ẩn người và tin khỏi Bảng tin của mình. Nếu ẩn một tin khỏi Bảng tin, bạn sẽ ít có khả năng nhìn thấy tin tương tự trên Bảng tin của mình sau này.
Cách ẩn tin [hoặc người]:
 1. Nhấp vào ở trên cùng bên phải bài viết.
 2. Chọn Ẩn bài viết hoặc Ẩn tất cả khỏi [tên].
Lưu ý: Nếu không nhìn thấy bài viết mà mình muốn xem trong Bảng tin, bạn có thể tham gia nhiều nhóm hoặc theo dõi nhiều người hơn nữa.
Thông tin này có hữu ích không?
If you no longer want to see updates from a specific coworker on your Workplace News Feed, you can choose to Mute or Snooze their posts.
Muting a coworker's posts will hide all posts by them from your News Feed until you choose to unmute them. Snoozing a coworker's posts will hide posts by them from your News Feed for the next 30 days.
To Mute or Snooze a coworker's posts:
 1. From your Workplace News Feed, click at the top of a post from the coworker you would like to stop seeing posts from.
 2. Click either Hide post or Snooze [name] for 30 days.
 3. The post will disappear from your News Feed. If you have made a mistake, press Undo
To once again start seeing posts from your coworker:
 1. From your Workplace homepage, search for your coworker using the search bar in the top left of the screen.
 2. Click on their name to view their profile.
 3. Click Undo, underneath the alert on their timeline about their current Mute or Snooze status.
Thông tin này có hữu ích không?
Tin trong Bảng tin có thể bao gồm cập nhật trạng thái, ảnh, video, liên kết, bình luận và lượt thích. Tin hiển thị trong Bảng tin được xác định theo một số yếu tố, bao gồm:
 • Bài viết trong nhóm mà bạn là thành viên.
 • Bài viết trên dòng thời gian của những người bạn theo dõi.
Nếu đã xem hết nội dung hiển thị trên Bảng tin, bạn cũng có thể xem các đề xuất tham gia nhóm mở và bài viết thịnh hành của nhóm.
Hoạt động trước đây của bạn trên Workplace cũng có thể ảnh hưởng đến tin trong Bảng tin. Ví dụ: nếu trước đây bạn thích hoặc bình luận về ảnh, thì có nhiều khả năng bạn sẽ thấy ảnh trong Bảng tin của mình.
Thông tin này có hữu ích không?
Đôi khi, bài viết mà bạn đã xem sẽ chuyển lên đầu Bảng tin nếu có đồng nghiệp thích hoặc bình luận về bài viết đó. Nhờ vậy, bạn nhìn thấy những bài viết quan trọng với mình và bài viết mà đồng nghiệp tương tác nhiều nhất.
Thông tin này có hữu ích không?
Khi theo dõi đồng nghiệp, bạn sẽ nhìn thấy bài viết của họ trong Bảng tin của mình. Bạn có thể theo dõi đồng nghiệp, những người trong đội ngũ khác hoặc cán bộ điều hành ở công ty mình. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy bài viết hiển thị với toàn công ty hoặc được đăng lên nhóm mà bạn tham gia.
Khi một đồng nghiệp theo dõi bạn, họ sẽ nhìn thấy các bài viết hiển thị với công ty bạn trong Bảng tin của họ. Nếu bạn đăng lên nhóm kín hoặc bí mật, đồng nghiệp sẽ chỉ nhìn thấy bài viết khi họ là thành viên của nhóm mà bạn đăng lên.
Khi bỏ theo dõi đồng nghiệp, bạn sẽ ít nhìn thấy bài viết của họ hơn trong Bảng tin của mình. Bạn có thể kết nối lại với đồng nghiệp mà mình đã bỏ theo dõi bằng cách theo dõi họ một lần nữa.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể bật/tắt cài đặt tự động phát video của Workplace.
Cách dừng phát video tự động trên máy tính:
 1. Nhấp vào ảnh đại diện của bạn ở dưới cùng bên trái Workplace > nhấp vào Cài đặt.
 2. Nhấp vào Video.
 3. Nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Video tự phát và chọn Tắt.
Thông tin này có hữu ích không?
Để tập trung tốt hơn vào Bảng tin, bạn có thể tạm thời ẩn các bảng điều khiển ở bên trái và bên phải Workplace.
Bảng điều khiển bên trái gồm các nhóm được truy cập nhiều nhất, các đoạn chat và thông báo gần đây của bạn. Cách ẩn bảng điều khiển này:
 1. Đi đến Bảng tin Workplace, đoạn chat hoặc nhóm.
 2. Di chuột qua bảng điều khiển bên trái và nhấp vào .
Bảng điều khiển bên phải có thể gồm sự kiện sắp diễn ra, nhóm gợi ý và bài viết thịnh hành của tổ chức bạn. Khi bạn xem một nhóm hoặc đoạn chat, bảng điều khiển bên phải sẽ thay đổi để hiển thị hoạt động gần đây và mô tả nhóm. Cách ẩn bảng điều khiển này:
 1. Đi đến Bảng tin Workplace, đoạn chat hoặc nhóm.
 2. Di chuột qua bảng điều khiển bên phải và nhấp vào .
Để mở lại một bảng điều khiển, nhấp vào biểu tượng tương ứng lần nữa.
Chế độ xem mặc định
Bảng điều khiển bên trái và bên phải của bạn sẽ chỉ giữ trạng thái hiện tại đến khi kết thúc phiên. Nếu bạn mở Workplace trong một tab mới, cả hai bảng điều khiển sẽ lại mở ra.
Thông tin này có hữu ích không?