Loại hỗ trợ nào có sẵn trên Workplace?

Bạn chỉ có thể liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi nếu bạn là quản trị viên trên Workplace Cao cấp
Nếu bạn là quản trị viên Workplace Cao cấp:
Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào . Từ đó, bạn có thể:
  • Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace. Đội ngũ của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 48 giờ, tuy nhiên, chúng tôi thường trả lời vào ngày làm việc.
  • Đi tới Hộp thư hỗ trợ. Đây là nơi bạn sẽ tìm thấy thư từ liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace. Bạn có thể trả lời thư qua Hộp thư hỗ trợ hoặc qua email công việc của mình.
  • Đặt câu hỏi cho Cộng đồng. Cộng đồng trợ giúp là nơi bạn có thể kết nối với người dùng Workplace đến từ các công ty khác cũng như đến từ công ty của bạn để tìm và chia sẻ câu trả lời cho những câu hỏi về Workplace. Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc thảo luận đó.
  • Gửi phản hồi. Chúng tôi xem xét nhiều ý tưởng mà mọi người gửi đến và sử dụng các ý tưởng đó để nâng cao trải nghiệm Workplace cho mọi người. Nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào cần được hỗ trợ ngay lập tức, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Workplace.
Nếu vẫn cần trợ giúp, bạn cũng có thể:
  • Truy cập trung tâm Hỗ trợ nhà phát triển. Trung tâm Hỗ trợ nhà phát triển là nơi để tìm hiểu về vấn đề tích hợp kỹ thuật giữa công ty bạn và Workplace.
  • Truy cập Trung tâm chuyển đổi. Trung tâm chuyển đổi là trung tâm cung cấp tất cả các tài nguyên và thực tiễn tốt nhất về Workplace để đảm bảo tổ chức của bạn có thể khởi chạy Workplace thành công và đạt được kết quả nhanh chóng.
Nếu bạn không phải là quản trị viên hoặc bạn đang sử dụng Workplace Standard:
Ở trên cùng bên phải trang, nhấp vào . Từ đó, bạn có thể:
  • Đặt câu hỏi cho Cộng đồng. Cộng đồng trợ giúp là nơi bạn có thể kết nối với người dùng Workplace đến từ các công ty khác cũng như đến từ công ty của bạn để tìm và chia sẻ câu trả lời cho những câu hỏi về Workplace. Các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi cũng tham gia vào các cuộc thảo luận đó.
  • Gửi phản hồi. Chúng tôi xem xét nhiều ý tưởng mà mọi người gửi cho mình và sử dụng các ý tưởng đó để nâng cao trải nghiệm Workplace cho mọi người.
Thông tin này có hữu ích không?