Làm cách nào để liên hệ với bộ phận hỗ trợ trên Workplace?

Tất cả khách hàng của Workplace đều có quyền truy cập các nguồn lực trợ giúp trực tuyến. Hãy tìm hiểu ở dưới đây xem gói Workplace của bạn có sẵn những hỗ trợ bổ sung nào.
Có sẵn những hỗ trợ bổ sung nào?
Khi cần hỗ trợ thêm, quản trị viên cũng có thể trực tiếp liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ của Workplace qua tin nhắn hoặc chat. Cách truy cập hộp thư hỗ trợ và tạo yêu cầu mới:
  1. Mở Bảng điều khiển quản trị từ thanh điều hướng Workplace.
  2. Nhấp vào Liên hệ với bộ phận hỗ trợ.
  3. Nhấp vào Đặt câu hỏi để gửi tin nhắn đến bộ phận hỗ trợ Workplace.
  4. Nhấp vào Chat với chúng tôi để được hỗ trợ thông qua tin nhắn tức thì. Hỗ trợ qua chat vẫn đang trong quá trình triển khai nên có thể bạn chưa sử dụng được.
Bạn cũng có thể truy cập vào màn hình này bằng cách nhấp vào trong thanh điều hướng Workplace và chọn Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Workplace.
Với hộp thư hỗ trợ, bạn có thể xem các yêu cầu hỗ trợ trước đây, lọc yêu cầu hỗ trợ theo trạng thái hiện tại, cũng như kiểm tra xem liệu có bất kỳ sự cố ngừng hoạt động nào có thể ảnh hưởng đến chức năng của Workplace hay không.
Bạn vẫn cần trợ giúp?
Tất cả người dùng Workplace đều có thể tìm thêm sự hỗ trợ bằng cách:
  • Truy cập trang Hỗ trợ nhà phát triển. Đây là nơi để tìm hiểu về cách tích hợp kỹ thuật giữa công ty của bạn và Workplace.
  • Truy cập trang Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng. Đây là trung tâm chính, cung cấp tất cả thông tin, nguồn lực và cách làm tốt nhất về Workplace. Trung tâm này hỗ trợ bạn ra mắt Workplace thành công và gặt hái kết quả nhanh chóng trong tổ chức của mình.
Thông tin này có hữu ích không?