Làm cách nào để triển khai MSI Trò chuyện trên Workplace cho tổ chức của tôi bằng các chính sách nhóm?

MSI (Microsoft Installer) là định dạng file gói trình cài đặt được Windows dùng để cài đặt, lưu trữ và xóa các chương trình.
Cách triển khai MSI Trò chuyện trên Workplace cho tổ chức của bạn:
 1. Sao chép MSI vào một thư mục chia sẻ để triển khai trình cài đặt qua mạng
 2. Mở công cụ Quản lý chính sách nhóm
 3. Mở rộng Rừng - Miền - <your domain>
 4. Nhấp chuột phải vào <your domain> và chọn Tạo GPO trong miền này Liên kết tại đây...
 5. Chọn tên phù hợp cho Chính sách nhóm và nhấp vào OK
 6. Nhấp chuột phải vào chính sách nhóm bạn vừa tạo và nhấp vào Chỉnh sửa
 7. Đi tới Cấu hình máy tính > Chính sách > Cài đặt phần mềm > Cài đặt phần mềm
 8. Nhấp chuột phải vào Thiết lập phần mềm và chọn Mới - Gói
 9. Lướt xem đến thư mục chia sẻ, chọn MSI Trò chuyện trên Workplace và nhấp vào Mở
 10. Đóng Trình chỉnh sửa quản lý chính sách nhóm
 11. Nhấp chuột phải lần nữa vào chính sách nhóm và chọn Đã thực thi
 12. Mở dấu nhắc dòng lệnh và nhập gpupdate/force để cập nhật chính sách nhóm
 13. Khởi động lại máy chủ khi dòng lệnh yêu cầu
Ghi chú: Để biết thông tin về các tính năng triển khai của MSI Trò chuyện trên Workplace, hãy xem bài viết này.
Thông tin này có hữu ích không?