Mời tài khoản Workplace

Trợ giúp trên máy tính
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên có quyền phù hợp.
Khi thêm người vào Workplace bằng file Microsoft/CSV hoặc dịch vụ cung cấp danh tính, bạn có thể chọn mời họ sau. Khi thêm người vào Workplace bằng cách khác (ví dụ: địa chỉ email hoặc số điện thoại di động), bạn mời họ ngay khi thêm họ vào Workplace.
Bạn có một số cách mời mọi người kích hoạt tài khoản Workplace của mình nếu bạn chưa mời họ ngay khi thêm.
Mời từng người
Cách gửi lời mời đến 1 người:
 1. Nhấp vào Admin Panel Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái trên Workplace.
 2. Nhấp vào People Mọi người.
 3. Nhấp vào Thêm bộ lọc.
 4. Chọn Trạng thái tài khoản, rồi nhấp vào lời mời đang chờ.
 5. Nhấp đúp ngoài thanh bộ lọc để làm mới màn hình.
 6. Sử dụng bất kỳ bộ lọc nào khác (ví dụ: tên hoặc chức danh) để tăng tốc độ tìm kiếm.
 7. Nhấp vào Mời bên cạnh tên của người bạn muốn mời.
 8. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Mời cùng lúc nhiều người
Bạn có thể gửi lời mời đến tất cả các tài khoản được cấp phép hoặc sử dụng bộ lọc để mời nhóm người cụ thể. Cách thực hiện:
 1. Nhấp vào Admin Panel Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái trên Workplace.
 2. Nhấp vào Lời mời đang chờ.
 3. Tại tab Lời mời đang chờ, bạn có thể:
  • Nhấp vào Mời tất cả (number).
  • Thêm các bộ lọc khác (ví dụ: chức danh hoặc phòng ban), sau đó nhấp đúp ngoài thanh bộ lọc để làm mới màn hình, rồi nhấp vào Mời tất cả (number).
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Tạo quy tắc
Bạn có thể thiết lập quy tắc nhằm liên tục tìm ra những tài khoản chưa được mời, đáp ứng các điều kiện nhất định (ví dụ: chức danh hoặc phòng ban). Nhờ đó, bạn không cần tìm kiếm người cần mời theo cách thủ công. Bạn cũng có thể chọn tùy chỉnh lời mời đối với những người đáp ứng điều kiện của quy tắc.
Cách tạo quy tắc và tùy chỉnh lời mời:
 1. Nhấp vào Admin Panel Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái trên Workplace.
 2. Nhấp vào People Mọi người.
 3. Nhấp vào tab Quy tắc mời.
 4. Nhấp vào Quy tắc mới.
 5. Nhập tên quy tắc và quyết định xem bạn muốn thêm người vào quy tắc theo cách thủ công hay đồng bộ với trường trên trang cá nhân. Nhấp vào Tiếp.
 6. Một trong những tiêu chí là tài khoản phải ở trạng thái là lời mời đang chờ. Thêm bất kỳ điều kiện nào khác bạn muốn. Khi thực hiện xong, nhấp vào Tiếp.
 7. Tùy chỉnh lời mời cho những người đáp ứng các điều kiện của quy tắc, rồi nhấp vào Lưu.
  • Lời mời không gửi tự động. Quy tắc chỉ liên tục lọc ra những người đáp ứng điều kiện của quy tắc. Để gửi lời mời, hãy đi đến tab Quy tắc mời trong phần People Mọi người và nhấp vào Gửi lời mời.
Bạn có thể tạo bao nhiêu quy tắc tùy thích. Bạn cũng có thể chỉnh sửa quy tắc bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào More bên cạnh quy tắc trong danh sách quy tắc.
Nội dung này có hữu ích không?
Không