Xem tất cả các nhóm Workplace trong tổ chức

Trợ giúp trên máy tính
Nếu không phải là quản trị viên hệ thống, bạn có thể xem tất cả các nhóm trong Workplace của mình, ngoại trừ nhóm bí mật.
Để thực hiện, hãy đi đến Bảng tin. Sau đó, nhấp vào Xem tất cả... trong danh sách nhóm ở menu bên trái.
A mouse cursor hovers over See All in the left menu underneath Groups on Workplace.
Quản trị viên hệ thống Workplace có thể xem tất cả các nhóm, bao gồm cả nhóm bí mật. Cách xem tất cả nhóm:
1. Truy cập Bảng điều khiển quản trị
Trên Bảng tin, nhấp vào Admin Panel ở menu bên trái.
2. Nhấp vào Nhóm
Tại đây, bạn thấy được danh sách tất cả tên nhóm, số thành viên và quản trị viên, ngày tạo và cài đặt quyền riêng tư của mỗi nhóm.
Nội dung này có hữu ích không?
Không