Ảnh bìa trên Workplace

Trợ giúp về ứng dụng Android
Trợ giúp trên máy tính
Trợ giúp ứng dụng trên iPhone
Trợ giúp trình duyệt trên thiết bị di động
Trợ giúp ứng dụng iPad
Ảnh bìa là hình ảnh cỡ lớn ở đầu trang cá nhân của bạn. Tại đây, bạn có thể tải lên hình ảnh độc đáo do mình chọn. Bất kỳ ai trong công ty bạn cũng đều nhìn thấy ảnh này khi truy cập trang cá nhân Workplace của bạn.
Ảnh bìa phải có chiều rộng từ 720 pixel trở lên.
Kích thước ảnh bìa
Tham khảo hướng dẫn bên dưới để đảm bảo phần quan trọng nhất của ảnh bìa hiển thị trên nhiều thiết bị nhất có thể. Hướng dẫn này cũng áp dụng cho ảnh bìa của nhóm Workplace.
Nội dung này có hữu ích không?
Không