Làm cách nào để điều chỉnh việc tôi sẽ nhận thông báo về những gì trên Workplace?

Bạn không thể tắt hoàn toàn thông báo, nhưng có thể điều chỉnh cách thức và những gì mình được thông báo.
Để truy cập phần cài đặt thông báo, hãy nhấp vào Cài đặt trên trang cá nhân Workplace của bạn trên máy tính và chọn Thông báo. Tại đây, bạn có thể chỉnh sửa
Cách bạn nhận thông báo:
  • Máy tính và thiết bị di động
  • Email
Những gì bạn được thông báo:
Tìm hiểu thêm về thông báo trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?