Làm cách nào để tải xuống Chat trên Workplace dành cho máy tính và Mac?

Trò chuyện trên Workplace là ứng dụng dành cho máy tính và Mac để bạn trò chuyện với đồng nghiệp.
Với ứng dụng Trò chuyện trên Workplace, bạn có thể:
  • Nhận thông báo trực tiếp từ ứng dụng
  • Gọi thoại và gọi video
  • Chia sẻ màn hình
  • Xem thông báo mới nhất từ nhóm dễ dàng hơn
  • Trò chuyện nhóm và trò chuyện 1:1
Tải Chat trên Workplace xuống
Trên máy tính, bạn có thể tải xuống ứng dụng Trò chuyện trên Workplace tại đây:
Hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm hệ điều hành Windows 32 bit và 64 bit chạy Windows 8 trở lên, cũng như hệ điều hành macOS 10.9 (Mavericks) trở lên. Không hỗ trợ các phiên bản macOS cũ hơn.
Lưu ý: Ứng dụng Chat trên Workplace không yêu cầu đặc quyền của quản trị viên. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể cài đặt ứng dụng này, trừ phi quản trị viên hệ thống chặn.
Thông tin này có hữu ích không?