Làm cách nào để tải xuống Chat trên Workplace dành cho máy tính và Mac?

Chat trên Workplace là ứng dụng dành cho máy tính và Mac để bạn trò chuyện với đồng nghiệp.
Trên máy tính, bạn có thể tải xuống ứng dụng Chat trên Workplace tại đây:
Hệ điều hành được hỗ trợ bao gồm hệ điều hành Windows 32 bit và 64 bit chạy Windows 8 trở lên, cũng như hệ điều hành macOS 10.9 (Mavericks) trở lên. Không hỗ trợ các phiên bản macOS cũ hơn.
Lưu ý: Ứng dụng Chat trên Workplace không yêu cầu đặc quyền của quản trị viên. Vì vậy, bất kỳ ai cũng có thể cài đặt ứng dụng này, trừ phi quản trị viên hệ thống chặn.
Các tính năng trong ứng dụng Chat trên Workplace
Với ứng dụng Chat trên Workplace, bạn có thể:
  • Nhận thông báo trực tiếp từ ứng dụng
  • Gọi thoại và gọi video
  • Chia sẻ màn hình
  • Xem thông báo mới nhất từ nhóm dễ dàng hơn
  • Trò chuyện nhóm và trò chuyện 1:1
Thông tin này có hữu ích không?