Phần cài đặt về cộng đồng

Tìm hiểu thêm về phần cài đặt tạo ra sự thay đổi cho toàn bộ cộng đồng Workplace của bạn. Truy cập Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng để tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh cộng đồng Workplace của bạn.

Trên máy tính, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace. Tại đây, bạn có thể xem thông tin chi tiết về đồng nghiệp, nhóm và cộng đồng cũng như quản lý các tùy chọn của cộng đồng.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Cao cấp
Chức năng ở Bảng điều khiển quản trị bị hạn chế khi dùng trên di động, nhưng bạn có thể tận dụng một vài công cụ để sử dụng chức năng này. Quản trị viên trên Workplace Cao cấp có thể sử dụng chức năng sau đây từ Bảng điều khiển quản trị trên di động:
 • Xem lại hoạt động trong 7 ngày qua và gửi lời nhắc đến mọi người để tăng khả năng tương tác
 • Thêm người: Thêm người mới vào cộng đồng của bạn bằng cách cung cấp tên đầy đủ và email
 • Báo cáo: Báo cáo mọi người, nhóm và hoạt động về nội dung trên Workplace trong 3 tháng qua.
 • Quản trị viên Xem lại tất cả quản trị viên và thay đổi cấp quản trị của bất cứ quản trị viên nào. Tìm hiểu thêm về các vai trò quản trị khác nhau.
 • Nội dung được báo cáo: Xem lại bất cứ nội dung được báo cáo nào và chọn cho phép hoặc xóa trực tiếp từ ứng dụng di động. Quản trị viên sẽ nhận được thông báo đẩy để xem lại và xóa nội dung được báo cáo chỉ trong vài phút thông qua điện thoại của họ.
Lưu ý: Tất cả các cấp quản trị đều có thể nhìn thấy Bảng điều khiển quản trị trên di động. Các vai trò truy cập đều giống hệt như trên Bảng điều khiển quản trị phiên bản web.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Cơ bản và Workplace Nâng cao. Để thay đổi tên công ty, bạn phải là quản trị viên và đăng nhập Workplace bằng máy tính.
Cách thay đổi tên công ty:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Cập nhật Tên công ty.
 4. Cuộn xuống và nhấp vào Lưu > OK.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho người dùng Workplace Nâng cao.
URL Workplace có định dạng sau: https://[tên-công-ty].workplace.com/. Quản trị viên có thể thay đổi miền phụ trên Workplace một lần trong mỗi 30 ngày.
Cách thay đổi miền phụ:
 1. Trên trang chủ Workplace, mở Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Thay đổi bên cạnh miền phụ của công ty.
 4. Nhập miền phụ mới và nhấp vào Thay đổi.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Lưu ý: Việc thay đổi URL sẽ làm cho mọi liên kết đến địa chỉ ban đầu dừng hoạt động, bao gồm liên kết xác nhận và dấu trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Dưới đây là một vài điều cần lưu ý khi yêu cầu miền phụ:
 • Bạn không thể xác nhận miền phụ mà người khác đang sử dụng.
 • Miền phụ chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số (A-Z, 0-9). Bạn cũng dùng được dấu gạch nối (-).
 • Miền phụ phải chứa tối thiểu 5 ký tự và không được chứa cụm từ chung chung (ví dụ: automobiles.facebook.com).
 • Bạn phải là quản trị viên hệ thống thì mới có thể yêu cầu miền phụ riêng.
 • Miền phụ của bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng có thể chấp nhận của Workplace.
Lưu ý rằng khi chúng tôi thay đổi miền phụ, tất cả liên kết trước đây đến cộng đồng Workplace của bạn sẽ không hoạt động nữa.
Chúng tôi có quyền thay đổi miền phụ của bạn bất cứ lúc nào khi nó trái với nguyên tắc của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Để đặt ra hoặc điều chỉnh điều khoản sử dụng của công ty, bạn phải đăng nhập Workplace bằng máy tính.
Cách đặt ra điều khoản sử dụng của công ty nếu bạn chưa đặt bất cứ điều khoản nào:
 1. Tạo Điều khoản sử dụng.
 2. Lưu Điều khoản sử dụng trên trang web công khai.
 3. Đi đến Bảng điều khiển quản trị > Cài đặt. Cuộn xuống Điều khoản sử dụng, rồi nhập liên kết đến Điều khoản sử dụng của bạn.
Cách điều chỉnh điều khoản sử dụng của công ty bạn:
Đi đến Bảng điều khiển quản trị > Cài đặt. Cuộn xuống Điều khoản sử dụng, rồi nhập liên kết đến Điều khoản sử dụng mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể thêm nhóm lựa chọn thả xuống sau đây để tùy chỉnh trường trên trang cá nhân:
 • Vị trí
 • Bộ phận
 • Lĩnh vực
 • Tổ chức
Cách thêm nhóm giá trị cho menu thả xuống:
 1. Ở trên cùng bên trái Workplace, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào tab Các trường trên trang cá nhân.
 3. Nhấp vào Đặt giá trị bên cạnh bất kỳ trường nào trên trang cá nhân mà bạn muốn thêm.
 4. Lần lượt thêm từng giá trị đã đặt hoặc dán danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu chấm phẩy.
 5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Nếu một trường trên trang cá nhân đã hoàn tất trước khi đưa danh sách giá trị vào, trường đó sẽ không bị ghi đè. Tuy nhiên, nếu người dùng chỉnh sửa trang cá nhân sau khi đưa danh sách giá trị vào, họ phải chọn giá trị trong danh sách.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên của Workplace.
Cài đặt tải video xuống giúp bảo vệ các video thuộc diện bảo mật hoặc có bản quyền được tải lên Workplace. Tính năng này sử dụng mã hóa nhằm bảo vệ video để chỉ những người đăng nhập vào Workplace bằng các trình duyệt được hỗ trợ mới có thể xem chúng.
Ứng dụng và trình duyệt được hỗ trợ:
Trình duyệt không được hỗ trợ:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
Bạn có thể cho phép những người sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ xem các video được bảo vệ ở mức chất lượng thấp hơn.
Cách dùng máy tính để bật tính năng tải xuống video:
 1. Mở Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Bảo mật.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào nút bật/tắt bên cạnh mục Cài đặt tải xuống video.
 5. Nhấp vào Lưu.
Khi đã bật cài đặt tải xuống video, bạn có thể bắt đầu điều chỉnh:
 1. Mở Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Bảo mật.
 3. Nhấp vào Khác.
 4. Nhấp vào Cài đặt Tải xuống video.
 5. Từ đây, bạn có thể ngăn không cho video trên Workplace của mình được tải xuống hoặc mở cho đồng nghiệp đang sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ xem video được bảo vệ ở chất lượng thấp hơn. Bạn cũng có thể xem trình duyệt nào đang được dùng để xem video trên Workplace.
Nếu bật Chất lượng video sẽ giảm nếu dùng trình duyệt không được hỗ trợ, những người đăng nhập Workplace trên trình duyệt không được hỗ trợ vẫn có thể xem video được bảo vệ, nhưng với chất lượng thấp hơn.
Khi bật Vô hiệu hóa tính năng tải xuống video và tắt chế độ dự phòng chất lượng thấp, mọi người sẽ không thể tải được video từ Workplace xuống thiết bị của họ.
Lưu ý rằng cài đặt này phải bật thì mới mã hóa video. VRM sẽ không mã hóa các video đã đăng trước khi tính năng này bật. Nếu bạn tắt tính năng này sau khi sử dụng, tất cả các video đã mã hóa vẫn giữ được trạng thái mã hóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Sẽ không có dữ liệu nào bị xóa khỏi tài khoản Workplace hiện có sau khi bạn chuyển sang gói khác. Tuy nhiên, chỉ khách hàng sử dụng Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp mới có quyền truy cập vào các API Workplace để trích xuất dữ liệu trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?