Phần cài đặt về cộng đồng

Tìm hiểu thêm về phần cài đặt tạo ra sự thay đổi cho toàn bộ cộng đồng Workplace của bạn. Truy cập Trung tâm nguồn lực dành cho khách hàng để tìm hiểu thêm về cách điều chỉnh cộng đồng Workplace của bạn.

Trên máy tính, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace. Tại đây, bạn có thể xem thông tin chi tiết về đồng nghiệp, nhóm và cộng đồng cũng như quản lý các tùy chọn của cộng đồng.
Thông tin này có hữu ích không?
Bài viết này chỉ áp dụng cho quản trị viên trên Workplace Cao cấp
Chức năng ở Bảng điều khiển quản trị bị hạn chế khi dùng trên di động, nhưng bạn có thể tận dụng một vài công cụ để sử dụng chức năng này. Quản trị viên trên Workplace Cao cấp có thể sử dụng chức năng sau đây từ Bảng điều khiển quản trị trên di động:
 • Xem lại hoạt động trong 7 ngày qua và gửi lời nhắc đến mọi người để tăng khả năng tương tác
 • Thêm người: Thêm người mới vào cộng đồng của bạn bằng cách cung cấp tên đầy đủ và email
 • Báo cáo: Báo cáo mọi người, nhóm và hoạt động về nội dung trên Workplace trong 3 tháng qua.
 • Quản trị viên Xem lại tất cả quản trị viên và thay đổi cấp quản trị của bất cứ quản trị viên nào. Tìm hiểu thêm về các vai trò quản trị khác nhau.
 • Nội dung được báo cáo: Xem lại bất cứ nội dung được báo cáo nào và chọn cho phép hoặc xóa trực tiếp từ ứng dụng di động. Quản trị viên sẽ nhận được thông báo đẩy để xem lại và xóa nội dung được báo cáo chỉ trong vài phút thông qua điện thoại của họ.
Lưu ý: Tất cả các cấp quản trị đều có thể nhìn thấy Bảng điều khiển quản trị trên di động. Các vai trò truy cập đều giống hệt như trên Bảng điều khiển quản trị phiên bản web.
Thông tin này có hữu ích không?
Để thay đổi tên công ty, bạn phải là quản trị viên và đăng nhập Workplace bằng máy tính.
Cách thay đổi tên công ty:
 1. Nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở trên cùng bên trái Workplace.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào bên cạnh Tên công ty.
 4. Nhập tên công ty mới rồi nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
URL của Workplace tuân theo định dạng này: https://[company-name].workplace.com/. Quản trị viên có thể thay đổi miền phụ cho Workplace của họ 30 ngày một lần. Yêu cầu tối thiểu của miền phụ là năm ký tự.
Cách thay đổi miền phụ:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Thay đổi bên cạnh Miền phụ của công ty.
 4. Nhập miền phụ mới của bạn rồi nhấp vào Cập nhật.
 5. Xác nhận lựa chọn của bạn.
Lưu ý: Việc thay đổi URL sẽ làm cho mọi liên kết đến địa chỉ ban đầu dừng hoạt động, bao gồm liên kết xác nhận và dấu trang.
Thông tin này có hữu ích không?
Dưới đây là một vài điều cần lưu ý khi yêu cầu miền phụ:
 • Bạn không thể xác nhận miền phụ mà người khác đang sử dụng.
 • Miền phụ chỉ có thể chứa các ký tự chữ và số (A-Z, 0-9). Bạn cũng dùng được dấu gạch nối (-).
 • Miền phụ phải chứa tối thiểu 5 ký tự và không được chứa cụm từ chung chung (ví dụ: automobiles.facebook.com).
 • Bạn phải là quản trị viên hệ thống thì mới có thể yêu cầu miền phụ riêng.
 • Miền phụ của bạn phải tuân thủ Chính sách sử dụng được chấp nhận của Workplace.
Lưu ý rằng khi chúng tôi thay đổi miền phụ, tất cả liên kết trước đây đến cộng đồng Workplace của bạn sẽ không hoạt động nữa.
Chúng tôi có quyền thay đổi miền phụ của bạn bất cứ lúc nào khi nó trái với nguyên tắc của chúng tôi.
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn phải đăng nhập vào Workplace bằng máy tính để đặt ra hoặc điều chỉnh liên kết đến chính sách.
Bạn có thể chọn lưu trữ liên kết đến chính sách của tổ chức trong menu Trợ giúp nhanh của Workplace. Cách đặt ra hoặc chỉnh sửa liên kết đến chính sách:
 1. Viết ra hoặc định vị những chính sách bạn muốn hiển thị cho cộng đồng của mình.
 2. Lưu trữ chính sách tại một URL có sẵn công khai.
 3. Đi đến Bảng điều khiển quản trị.
 4. Nhấp vào Cài đặt.
 5. Cuộn xuống đến phần Quy tắc và chính sách của công ty.
 6. Nhấp vào bên cạnh URL chính sách rồi nhập URL nơi lưu trữ chính sách của bạn. Nhấp vào Lưu.
 7. Nhấp vào bên cạnh Tên chính sách rồi nhập tên dành cho chính sách sẽ xuất hiện trong menu Trợ giúp nhanh. Nhấp vào Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Quản trị viên hệ thống có thể tạo và chia sẻ bộ quy tắc trên Workplace với đồng nghiệp của mình. Việc chia sẻ quy tắc sử dụng Workplace có thể góp phần giữ an toàn cho cộng đồng của bạn và khuyến khích tinh thần giao tiếp tôn trọng.
Cách đặt Quy tắc trên Workplace cho tổ chức:
 1. Trên trang chủ Workplace, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Trong phần Quy tắc và chính sách của công ty, cuộn xuống đến Quy tắc trên Workplace.
 4. Nhấp vào Thêm.
 5. Đặt tiêu đề cho quy tắc.
 6. Danh sách quy tắc sẽ mở đầu bằng một mục nhập trống theo mặc định. Nhấp vào bên cạnh quy tắc hiện có để xóa hoặc chỉnh sửa.
 7. Nhấp vào Thêm quy tắc trên Workplace để đưa quy tắc mới vào danh sách.
 8. Chọn có hiển thị quy tắc cho người dùng khi báo cáo nội dung hay không.
 9. Khi đã hoàn tất, nhấp vào Cập nhật để người dùng xem được quy tắc trong menu Trợ giúp nhanh.
Đồng nghiệp của bạn sẽ có thể truy cập vào quy tắc thông qua biểu tượng Trợ giúp nhanh ở dưới cùng bên trái của Workplace. Nếu bạn chọn hiển thị quy tắc khi người dùng báo cáo nội dung, họ cũng sẽ xem được ở đó.
Bạn có thể chia sẻ các quy tắc trên Workplace sau khi đăng bằng cách sử dụng liên kết này: https://work.workplace.com/work/workplace_rules
Thông tin này có hữu ích không?
Bạn có thể thêm nhóm lựa chọn thả xuống sau đây để tùy chỉnh trường trên trang cá nhân:
 • Vị trí
 • Bộ phận
 • Lĩnh vực
 • Tổ chức
Cách thêm nhóm giá trị cho menu thả xuống:
 1. Ở trên cùng bên trái Workplace, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị.
 2. Nhấp vào Cài đặt, rồi nhấp vào tab Các trường trên trang cá nhân.
 3. Nhấp vào Đặt giá trị bên cạnh bất kỳ trường nào trên trang cá nhân mà bạn muốn thêm.
 4. Lần lượt thêm từng giá trị đã đặt hoặc dán danh sách các giá trị được phân tách bằng dấu chấm phẩy.
 5. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Nếu một trường trên trang cá nhân đã hoàn tất trước khi đưa danh sách giá trị vào, trường đó sẽ không bị ghi đè. Tuy nhiên, nếu người dùng chỉnh sửa trang cá nhân sau khi đưa danh sách giá trị vào, họ phải chọn giá trị trong danh sách.
Thông tin này có hữu ích không?
Cài đặt tải video xuống giúp bảo vệ các video thuộc diện bảo mật hoặc có bản quyền được tải lên Workplace. Tính năng này sử dụng phương pháp mã hóa để bảo vệ video. Nhờ vậy, chỉ có những người đăng nhập Workplace trên một trình duyệt được hỗ trợ mới xem được video với chất lượng tốt nhất. Những người sử dụng trình duyệt không được hỗ trợ chỉ xem được video với chất lượng thấp hơn.
Trình duyệt và ứng dụng được hỗ trợ:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Ứng dụng Workplace dành cho di động
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Opera
Trình duyệt không được hỗ trợ:
 • Internet Explorer
Bật tính năng cài đặt tải video xuống
Cách bật tính năng quản lý bản quyền video cho Workplace:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Bảo mật.
 3. Nhấp vào Khác rồi chọn Tải video xuống.
 4. Nhấp vào nút bật/tắt bên cạnh Tải video xuống.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Điều chỉnh phần cài đặt tải xuống video
Khi đã bật cài đặt tải xuống video, bạn có thể bắt đầu điều chỉnh:
 1. Trên Bảng tin, nhấp vào Bảng điều khiển quản trị ở menu bên trái.
 2. Nhấp vào Bảo mật.
 3. Nhấp vào Cài đặt ở trên cùng bên phải.
 4. Nhấp vào nút bật/tắt bên cạnh Hạn chế lượt tải video xuống.
 5. Nhấp vào Lưu.
Tại đây, bạn có thể không cho phép việc tải xuống các video trên Workplace. Khi lựa chọn cài đặt Tải video xuống đang tắt, mọi người sẽ không tải được video cũ hoặc mới từ Workplace xuống thiết bị của mình. Khi lựa chọn này bật, mọi người có thể tải xuống cả video cũ và mới.
Lưu ý rằng lựa chọn cài đặt này phải bật thì mới mã hóa video. VRM sẽ không mã hóa các video đã đăng trước khi tính năng này bật. Nếu bạn tắt tính năng này sau khi sử dụng, tất cả các video đã mã hóa vẫn giữ được trạng thái mã hóa.
Cho phép một số đối tượng tải xuống video
Quản trị viên có thể cho phép một số người dùng tải xuống các video đã được mã hóa, ngay cả khi những người còn lại trên Workplace không thể thực hiện điều này. Trong phần Cho phép tải xuống, chọn Không ai cả, Quản trị viên hoặc Nhóm nhân viên.
Thông tin này có hữu ích không?
Sẽ không có dữ liệu nào bị xóa khỏi tài khoản Workplace hiện có sau khi bạn chuyển sang gói khác. Tuy nhiên, chỉ khách hàng sử dụng Workplace Nâng cao và Workplace Doanh nghiệp mới có quyền truy cập vào các API Workplace để trích xuất dữ liệu trên Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?