Làm cách nào để tạo sự kiện lặp lại trên Workplace?

Cách tạo sự kiện lặp lại:
  1. Nhấp vào trong sự kiện mà bạn đã tổ chức, rồi chọn Sao chép sự kiện.
  2. Bạn có thể giữ nguyên hoặc chỉnh sửa tên, chi tiết, vị trí, quyền riêng tư và thời gian của sự kiện.
  3. Nhấp vào Tạo.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?