Sự kiện trên Workplace có những cài đặt quyền riêng tư nào?

Cài đặt quyền riêng tư của sự kiện phụ thuộc vào loại sự kiện và cách tạo sự kiện. Lưu ý rằng bạn không thể sửa đổi cài đặt quyền riêng tư của sự kiện sau khi tạo sự kiện.
Sự kiện riêng tư
  • Chỉ khách mời mới có thể xem chi tiết của sự kiện riêng tư.
  • Bạn có thể chọn để khách mời được mời đồng nghiệp khác tham gia sự kiện riêng tư.
  • Sự kiện riêng tư được tạo bên ngoài nhóm.
  • Nếu chia sẻ url sự kiện riêng tư với người dùng chưa được mời tham gia sự kiện, liên kết này sẽ xuất hiện dưới dạng liên kết hỏng hoặc file đính kèm không dùng được.
Sự kiện mở
  • Tất cả người dùng trong cộng đồng công ty đều có thể tham gia sự kiện mở.
  • Bạn có thể chia sẻ sự kiện mở với người khác trong cộng đồng.
Sự kiện được tạo trong nhóm
  • Sự kiện tạo trong nhóm áp dụng cài đặt quyền riêng tư của nhóm. Ví dụ: sự kiện tạo trong nhóm mở sẽ là sự kiện mở.
  • Chỉ sự kiện trong nhóm mở mới có tính năng chia sẻ.
Tìm hiểu thêm về cách quản lý sự kiện.
Thông tin này có hữu ích không?