Bong bóng chat trên Workplace dành cho Android là gì?

Với bong bóng chat, bạn có thể đọc và trả lời tin nhắn trong khi đang sử dụng các ứng dụng khác.
Bong bóng chat có ảnh của đồng nghiệp sẽ bật lên khi bạn nhận tin nhắn mới. Để xem và trả lời tin nhắn mà không rời khỏi màn hình đang sử dụng, chỉ cần nhấn vào bong bóng chat.
Bạn có thể dùng ngón tay để di chuyển bong bóng chat quanh màn hình hay kéo xuống dưới cùng để đóng lại khi trò chuyện xong.
Nếu sử dụng Android Marshmallow và không thấy bong bóng chat, bạn cần bật tính năng này.
Cách bật bong bóng chat trong Android Marshmallow:
  1. Trong Chat trên Workplace, nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở trên cùng bên trái.
  2. Cuộn xuống Bong bóng chat.
  3. Nhấn vào để bật hoặc tắt Bong bóng chat.
Bong bóng chat chỉ có trên Android.
Thông tin này có hữu ích không?