Tôi không đăng nhập được tài khoản Workplace của mình.

Nếu là quản trị viên hệ thống trên Workplace và không vào được tài khoản, bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ Workplace bằng mẫu này.
Quên mật khẩu
Nếu quên mật khẩu, bạn có thể đặt lại mật khẩu bằng email:
  1. Đi đến trang đăng nhập Workplace.
  2. Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email rồi nhấp vào Tiếp tục.
  3. Nhấp vào Quên mật khẩu? rồi nhập tên người dùng hoặc email. Nhấp vào Đặt lại mật khẩu.
  4. Bạn sẽ nhận được mã gồm 6 chữ số qua email và có thể đặt lại mật khẩu của tài khoản.
Nếu bạn không có địa chỉ email doanh nghiệp, hãy liên hệ với quản trị viên. Họ sẽ có thể cung cấp mã truy cập mới để đặt lại mật khẩu của bạn.
Nếu công ty bạn sử dụng tính năng đăng nhập một lần và bạn gặp sự cố khi đăng nhập, vui lòng liên hệ với đội ngũ CNTT.
Liên kết đăng nhập một lần
Bạn có thể nhận liên kết đăng nhập một lần nếu tài khoản Workplace của bạn kết nối với một địa chỉ email. Khi nhấp vào liên kết này, bạn có thể đăng nhập Workplace mà không cần phải nhập mật khẩu.
Cách nhận liên kết đăng nhập một lần:
  1. Đi đến trang đăng nhập Workplace của tổ chức.
  2. Nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email rồi nhấp vào Tiếp tục.
  3. Bạn có thể được nhắc nhập mã kích hoạt hoặc mã xác thực 2 yếu tố. Nhấp vào Tiếp tục sau khi nhập mã.
  4. Nhấp vào Đăng nhập mà không dùng mật khẩu.
  5. Nhập email hoặc tên người dùng, rồi nhấp vào Gửi liên kết.
Bạn sẽ nhận được liên kết đăng nhập một lần qua email. Hãy nhấp vào liên kết này để đăng nhập Workplace.
Thông tin này có hữu ích không?