Làm cách nào để gửi tin nhắn trong Trò chuyện trên Workplace trên thiết bị di động?

Cách gửi tin nhắn:
  1. Từ Cuộc trò chuyện, nhấn vào ở trên cùng bên phải.
  2. Nhập hoặc chọn tên của người liên hệ.
  3. Nhập tin nhắn của bạn vào hộp văn bản ở dưới cùng.
  4. Nhấn vào .
Thông tin này có hữu ích không?