Nhận Cẩm nang truyền thông của Workplace về Trải nghiệm nhân viên

Chỉ có con người mới có thể làm cho mọi thứ tốt hơn. Tải xuống Cẩm nang truyền thông của Workplace về Trải nghiệm nhân viên để tạo điều kiện cho họ lên tiếng. Tìm hiểu cách đặt mục tiêu, đánh giá thách thức và trở thành chuyên gia về Trải nghiệm nhân viên.


Chiến lược Truyền thông của bạn có để mọi người lên tiếng không?

COVID-19 đã đẩy văn hóa công ty vào vùng tâm điểm. Các tổ chức đang ứng phó bằng cách tập trung gấp đôi vào Trải nghiệm nhân viên (EX). Điều này nghĩa là sẽ nảy sinh nhiều nghiên cứu dành cho giới lãnh đạo Truyền thông - những người sở hữu các kênh tổng hợp và chia sẻ EX.

Tải xuống Cẩm nang truyền thông của Workplace về EX để khám phá:

  1. Lý do xu thế EX đang tăng tốc
  2. Cách kiểm tra công cụ hiện tại
  3. Khuôn khổ mới để đối ghép EX với các kênh Truyền thông của bạn
  4. Chiến lược gồm 5 bước để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ điều hành

Tải xuống ngay

Chỉ cần điền vào mẫu và nhấp tải xuống.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.