Nhận Cẩm nang lãnh đạo của Workplace về Trải nghiệm nhân viên (EX)

75% các CEO ủng hộ việc tập trung vào Trải nghiệm nhân viên1. Nhưng đã đến lúc làm được nhiều hơn. Hãy tải xuống Cẩm nang lãnh đạo của Workplace về Trải nghiệm nhân viên và tìm hiểu cách trở thành dạng lãnh đạo hoàn toàn mới.


Bạn đã sẵn sàng trở thành dạng lãnh đạo mới chưa?

Trong khoảng thời gian chịu ảnh hưởng từ COVID-19, dạng lãnh đạo mới chính là mong muốn cấp bách. Theo chuyên gia phân tích nhân sự Josh Bersin, đây là dạng lãnh đạo thể hiện sự chuyển biến theo hướng "đồng điệu, cảm thông và thấu hiểu”.

Để tiến về phía trước, cần phải đặt Trải nghiệm nhân viên làm trọng tâm của mọi cuộc thảo luận trong phòng họp ban giám đốc. CEO giữ vai trò là người minh chứng giá trị, nguồn cảm hứng và năng lực của một doanh nghiệp vì nhân viên.

Tải xuống Cẩm nang lãnh đạo của Workplace về EX để khám phá:

  1. Tại sao bạn cần trở thành Tổng Giám đốc Cảm thông
  2. Cách bắt đầu những cuộc trò chuyện làm thay đổi giá trị công ty
  3. Năm khuôn khổ để xây dựng thương hiệu EX của riêng bạn

Tải xuống ngay

Chỉ cần điền vào mẫu và nhấp tải xuống.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Khi gửi mẫu này, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể gọi cho bạn qua số điện thoại mà bạn cung cấp. Đồng thời, bạn xác nhận rằng mình đã đọc và đồng ý với Điều khoản quyền riêng tư của Workplace.