5 chiến lược dành cho Giám đốc CNTT để tổ chức trở nên gắn kết hơn

85% giám đốc điều hành cho biết các tác nhân thị trường buộc họ phải tạo ra văn hóa kinh doanh linh hoạt hơn.

Chiến lược hậu COVID dành cho nhà lãnh đạo CNTT

Trong thế giới hậu đại dịch, khả năng thích ứng là tối quan trọng. Các nhà lãnh đạo và giám đốc CNTT không chỉ dựa vào công nghệ bảo mật, họ cần phải ưu tiên con người.

Trong số các tổ chức, chỉ 19% lập kế hoạch cho mọi người thêm thời gian theo đuổi ý tưởng mới. Tuy nhiên, 68% doanh nghiệp không nắm rõ cách tốt nhất để đạt được sự linh hoạt hoặc đổi mới

Báo cáo Dịch vụ Phân tích Đánh giá Kinh doanh của Harvard này phác thảo quy mô của thách thức đó và 5 chiến lược để giải quyết.

Chương trình đào tạo không đầy đủ là trở ngại lớn nhất đối với việc tiếp nhận. Tuy nhiên, nhờ công nghệ quen thuộc, dễ sử dụng và tiện ích tích hợp thông minh mới từ Workplace của Facebook, giải pháp kết nối trở nên an toàn và cực kỳ dễ triển khai, nên tỷ lệ tiếp nhận tăng cao và diễn ra nhanh chóng.

Tải hướng dẫn miễn phí này xuống để khám phá:

  • 5 rào cản đối với quá trình chuyển đổi sự đổi mới và khả năng thích ứng linh hoạt trong tổ chức của bạn
  • Lý do hoạt động kết nối mọi người để mở ra luồng thông tin tự do là yếu tố hàng đầu mang đến cơ hội
  • Lộ trình mới dành cho cơ cấu tổ chức để cải thiện khả năng ra quyết định và sự linh hoạt