4 bí quyết về nhân sự để tái kết nối công ty của bạn

Tạo ra một công ty gắn kết thành công cũng như xây dựng văn hóa và cộng đồng là những ưu tiên hàng đầu của các chuyên gia Nhân sự. Bắt đầu với 4 bí quyết sau.

Tương lai thuộc về những công ty gắn kết

Dựa trên thông tin chuyên sâu và ý kiến đóng góp từ nhà lãnh đạo cấp cao tại các doanh nghiệp hàng đầu bao gồm Booking.com, Petco và LIXIL, chúng tôi đã xác định 4 chiến lược mà mọi chuyên gia Nhân sự nên sử dụng để tái kết nối công ty của họ vào năm 2020 và hơn thế nữa.

  • Trao cơ hội cho mọi người lên tiếng
  • Xây dựng văn hóa tin tưởng
  • Luôn chân thực
  • Thích nghi trong mọi tình huống

Nhấp vào đây để xem bản sách điện tử miễn phí về 4 bí quyết Nhân sự nhằm tái kết nối công ty bạn