Trò chuyện trên Workplace

Trò chuyện trên Workplace là cổng giao tiếp cho toàn tổ chức của bạn. Tính năng này không chỉ tập hợp mọi người để trò chuyện, mà còn là một không gian phong phú và quen thuộc để các đội ngũ chia sẻ ý tưởng, ra quyết định nhanh chóng và hoàn tất công việc.

Giao diện ứng dụng Trò chuyện trên Workplace của Facebook

Không chỉ là nhắn tin

Trò chuyện trên Workplace rất đơn giản và quen thuộc. Giao tiếp bằng ảnh GIF, nhãn dán, biểu tượng cảm xúc hoặc ngón tay cái giơ lên mang tính biểu tượng. Gửi clip video, chạy các cuộc thăm dò ý kiến và thậm chí chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với đồng nghiệp khi bạn đang trên đường.

Kết nối với bất cứ ai, ở bất cứ đâu – và thực sự đưa tổ chức của bạn xích lại gần nhau. Do đó, bạn có thể tụ họp đội ngũ của mình cho dù họ ở đâu.

Giao tiếp tốt hơn trong doanh nghiệp

Hãy nghĩ đến Facebook Messenger. Tuy nhiên, đây là công cụ dành cho doanh nghiệp. Trò chuyện trên Workplace được thiết kế để giúp bạn hoàn thành mọi việc. Tổ chức cuộc họp riêng tư bằng tính năng trò chuyện video để bạn có thể nắm bắt cuộc trò chuyện quan trọng đó cho dù bạn ở đâu. Hoặc mời tới 50 người tham gia hội nghị video với tính chân thực cao. Với tính năng chia sẻ file không giới hạn, bạn có thể thoải mái ra quyết định mà khỏi lo hết không gian.

Ví dụ về tính năng trò chuyện qua Cuộc gọi video trên Workplace
Ví dụ về Trò chuyện trên Workplace dành cho máy tính
Xem cách hoạt động của tính năng Trò chuyện trên Workplace tại Campbell Soup

Các đội ngũ tại Campbell Soup sử dụng Trò chuyện trên Workplace để cùng nhau đạt được nhiều thành quả hơn

Các tính năng trên Workplace

Tạo tài khoản

Email doanh nghiệp của bạn