Chat trên Workplace

Chat trên Workplace là một cách thú vị, trực quan và nhanh chóng để kết nối với bất kỳ ai, mọi lúc, mọi nơi.

Cuộc trò chuyện thêm hấp dẫn

Tại sao cứ nhất định phải là từ ngữ khi bạn cũng có thể giao tiếp bằng file GIF, nhãn dán, biểu tượng cảm xúc hoặc biểu tượng giơ ngón tay cái đơn giản?

Đưa ra quyết định nhanh chóng hơn

Tạo nhóm chat, chuyển từ nhắn tin sang video chỉ bằng một lần chạm nút, gửi file và kể cả thực hiện cuộc thăm dò ý kiến. Chat trên Workplace là cách hoàn hảo để tập hợp các đội ngũ dự án khi bạn cần đưa ra quyết định nhanh chóng.

Đội ngũ tại AstraZeneca sử dụng Chat trên Workplace để cùng nhau đạt được nhiều thành quả hơn.