Chat video

Có các cuộc trò chuyện chất lượng hơn trong đội ngũ nhờ tính năng gọi video HD trực tiếp trên di động hoặc máy tính, với sự góp mặt của tối đa 50 đồng nghiệp.

Ví dụ về tính năng trò chuyện qua Cuộc gọi video trên Workplace

Dễ dàng thực hiện cuộc họp qua video

Đôi khi, tương tác cá nhân lại quan trọng. Bạn có thể thực hiện cuộc gọi video HD chỉ bằng cách nhấn nút từ Trò chuyện trên Workplace và kết nối với tối đa 50 người dù họ ở bất cứ đâu trên thế giới.

Ví dụ về Cuộc trò chuyện video trên Workplace dành cho máy tính

Xem cách Campbell Soup sử dụng tính năng trò chuyện video để cùng nhau đạt được nhiều thành quả hơn

Các tính năng trên Workplace

Tạo tài khoản

Email doanh nghiệp của bạn